İNTEK Kalıp, Döşeme Kalıbı Çözümleri ile LC Waikiki Lojistik Depo Projesinde!

2021 yıl sonu prestiji ile 34,1 Milyar TL net satış, 950 Milyon USD ihracat, 54 bin istihdam ve 1.200 mağaza sayısı ile Türkiye’nin dokumacılık devlerinden birisi olan LC Waikiki, 2023’e kadar Avrupa’nın en başarılı üç giysi markasından biri olma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Yalova Avrasya OSB içinde sahip olduğu 300.000 m2 arazinin üzerine, peyderpey yapılan lojistik depolar bu yatırımlardan birisidir.

Şu anda inşaatı devam eden B1 blok, 18.000 m2 oturum alanına sahip, birinci katı betonarme, ikinci katı çelik olarak tasarlanmış bir yapıdır. Betonarme olan birinci kat 14,00 metre, kolonları dahil büsbütün çelik olan ikinci kat ise 10,00 metre yüksekliğindedir. Birinci katta 755 cm yüksekliğinde betonarme bir asma kat mevcuttur. 18.000 m2 büyüklüğündeki betonarme döşeme 30 cm kalınlığı ve 100 cm yüksekliğindeki kirişleri ile ağır bir döşeme olmasının yanında, 14,00 metre kat yüksekliği ile sıra dışı ve güçlü bir yapıdır. Bu çeşit ağır ve kat yüksekliği fazla olan betonarme döşemelerin kalıp ve kalıp iskelesi tahlilleri, betonarme inşaatın verimli ve inançlı bir formda yapılabilmesi açısından son derece değerlidir.

İntek, Avrupa standartlarına uygun eserleri, bu eserlerin hesap ve deneylerle belirlenmiş olan emniyetli taşıma kapasitelerine nazaran hazırladığı uygulama projeleri ve kullanım kademesin da uygulama takımlarına verdiği eğitim takviyesi ile dalın en güvenilen kalıp ve iskele markaları ortasında yer almaktadır. Bu nedenle, projenin betonarme inşaat yüklenicisi Obitaş A.Ş. tarafından bu kuvvetli projede tahlil ortağı olarak tercih edilmiştir.

LC Waikiki Lojistik Depo Projesinde Kullanılan Kalıp ve İskele Sistemleri

Döşeme Kalıbı ve İskelesi: A: 3.390 m2- H: 14 metre -HD 150 Masa Sistemi Proje statik olarak birbiri ile benzeri açıklık ölçülerine sahip bir kirişli döşemedir. Gerek açıklık ölçülerinin misal olması gerekse kat yüksekliğinin 14,00 metre üzere çok büyük bir kıymet olması nedeniyle, döşeme ve kiriş kalıplarında HD 150 masa sistemi tercih edilmiştir.

Kolon Kalıpları: 13 metre yüksekliğinde 120×120 cm ölçülerinde kolon kalıpları İnteva ahşap kirişli-çelik nesilli pano sistemi ile çözülmüştür. Obitaş’ın elindeki kolon kalıbı stokları kullanılmış, eksik materyaller İntek tarafından tamamlanmıştır.

HD 150 Masa Sistemi: Sistemi alt ve üst konstrüksiyon olarak iki kısma ayırabiliriz. “Kalıp iskelesi” olarak da isimlendirilen alt konstrüksiyon, “ana çerçeve” ismi verilen kaynaklı çerçeveler, bunları birbirine bağlayan “çapraz gergiler”, ince kot ayarının yapılmasını sağlayan “krikolu ayak” ve “krikolu başlıklardan” oluşmaktadır “Kalıp” olarak isimlendirilebilen üst konstrüksiyonda, ana taşıyıcı (mahya) ve tali taşıyıcı (ızgara) olarak endüstriyel ahşap kirişler, beton gören yüzeyde ise plywood kullanılmaktadır. Sistemi oluşturan tüm bu elemanlar her sefer kurulup-sökülerek konvansiyonel olarak kullanılabildikleri üzere, bir ön montaj basamağı ile uygun ölçülerde birleştirilerek, işin sonuna kadar dağıtılmadan bir bütün olarak da kullanılabilirler. Bu ikinci usul “masa kalıp uygulaması” olarak isimlendirilir.

Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemlerinin En Verimli ve İnançlı Uygulamalarından Birisi Olan Masa Kalıp Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

İş güvenliği düzeyi çok daha yüksektir: Sistemi oluşturan plywood, H20 ahşap kiriş ve kalıp iskelesi elemanlarını her sefer kurup-sökmek yerine, iş başlamadan evvel bir ön montaj basamağı ile hazırlanan masaları yalnızca alt ve üst ayar millerinden bir ölçü indirerek betondan kurtarıp, masa taşıma otomobilleri ile bir sonra kurulacağı bölgeye taşımak, daha inançlı bir yoldur. Yükseklik arttıkça masa sisteminin bu istikametteki yararı daha da ön plana çıkmaktadır.

İşçilikten ve vakitten tasarruf sağlar: Her sefer ve daha güç koşullarda yapılması gereken işler, yalnızca ön montaj basamağında ve çok daha inançlı bir ortamda yapıldığı için işçilikten ve vakitten tasarruf sağlanır.

Kontrolü kolaydır: Masa sisteminde, her sefer yerinde kurulup-sökülen iskele sistemine oranla operasyon sayısı, buna bağlı olarak da denetim edilmesi gereken ögelerin sayısı daha azdır. Operasyon sayısı azaldıkça insan faktörü ve kusur yapma mümkünlüğü da azalır.

Kalıp ve iskele materyalini korur: Kalıp ve iskele materyalleri en çok söküm sırasında yıpranır. Masa kalıp sisteminin en kıymetli özelliklerinden birisi, bu yıpranmayı engelleyerek kalıp ve iskele materyallerini çok uygun muhafazasıdır.

Masa kalıp her durumda avantajlı olmayabilir. Ölçüler ve biçim açısından projenin uygun olmaması, vincin yeteri kadar vakti olmaması, tekrar sayısının çok az olması üzere durumlarda, masa kalıp yarardan çok ziyan getirebilir. Karar vermeden evvel, tüm şartlar bir ortada kıymetlendirilerek ayrıntılı bir tahlil yapılmalı ve toplam yarar hesaplanarak en yanlışsız sistem seçilmelidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı