Günübirlik dairelerde yeni dönem

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kimlik bildirme kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelikle, yönetmeliğe “günübirlik kiralanan ev” tarifi eklendi.

Düzenlemeye nazaran, özel yahut resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, doküman ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacaklar.

Bu datalar üzerinden yapılan tüm süreçler kayıt altına alınacak ve 5 yıl müddetle koruma edilecek. Günübirlik kiralanan meskenlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette sorumlu işletici bulunacak.

KİMLİK BİLDİRİM EVRAKI YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yönetmelikle, daha evvel yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ilişkin kimlik bildirim evrakı, işletici kimlik bildirim evrakı ve konutta kalanlara ilişkin kimlik bildirim evrakı yürürlükten kaldırıldı.

Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk ünitelerinden temin edecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi yahut yasal temsilcisi yahut kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun formda en yakın kolluk ünitesine bildirilecek.

İşleticiler, kendilerine bu bahiste verilen vazife ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici ortaklaşa sorumlu olacak.