Uzaya gidecek Türk uzay yolcusu için aranan kriterler belli oldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakıyla ilgili genelgede, uzay dalının süratle gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve paha üreten bir alan haline geldiği aktarıldı.

Genelgede, uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın teminata alınmasının, uzay ekosisteminin güçlendirilmesinin, uzayın toplum faydasına kullanılması imkanlarının geliştirilmesinin, global uzay pazarından giderek daha fazla hisse alınmasının, uzayın barışçıl hedeflerle kullanımını destekleyen memleketler arası iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin; uzay stratejisinin verimli, inançlı ve sürdürülebilir formda gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük kıymet arz ettiği vurgulandı.

Devletlerin uzay siyasetlerinin ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığı tabir edilen genelgede “Fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşifte ve insan uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında ağırlaşan uzay çalışmaları; yalnızca uzay alanında değil etkilediği bütün bölümleri verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve iktisadına katkı sunmaktadır. Bu katkının daha sistematik ve planlı  yürütülmesi için devletlerin uzay siyasetleri, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlanmaktadır” denildi.

‘İHTİYAÇ DUYULACAK DAYANAK, KURUM VE KURULUŞLARCA YERİNE GETİRİLECEK’

Türkiye’deki uzay çalışmalarını hızlandırmak hedefiyle 2022-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı hazırlandığı aktarılan genelgenin devamında şu tabirlere yer verildi:

“Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay siyasetleri alanındaki vizyon, strateji amaç ve projelerinin koordineli ve entegre olarak yürütülmesi hedefiyle 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi ve On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara sürat kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.tua.gov.tr) yayınlanacaktır. Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda gereksinim duyulacak her türlü takviye ve yardım ilgili kurum ve kuruluş kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda gereğini rica ederim”