TTB: Günlük aşılanmadaki azalma kaygı vericidir

TTB, ’18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, vaka sayıları dünya genelinde azalma eğilimi gösterirken, Türkiye’de ise vakaların artış gösterdiğine işaret etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ’18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. Türkiye’de Mart 2020’de başlayan pandeminin üzerinden geçen 18 ayın genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı basın toplantısı çevirim içi ve canlı olarak TTB Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına basın açıklamasını Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol okudu.

Ekim ayı itibariyle Türkiye’de yetişkin nüfusunun yüzde 74’ünün, tüm nüfusun ise yüzde 54’ünün çift doz aşılandığının vurgulandığı basın açıklamasında, aşılama süreçlerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde hali hazırda iki farklı Kovid-19 aşısına erişilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu aşmıştır. Gerek ilk doz gerekse ikinci doz ve tanımlanmış gruplarda takviye doz için günlük aşılanma oranlarındaki azalma kaygı vericidir. Aşılanma oranlarının bakanlığın tablolarda sunduğu gibi 18 yaş üzerini değil tüm nüfusu dikkate alır oranlarının sunulması gerekçi değerlendirme için şarttır. Tam aşılı olarak sayılan iki doz aşısını olmuş yurttaşların bir kısmının aşılandığı süreler dikkate alındığında tam aşılı tanımından çıkmış olduğunun hesaplara dahil edilmediği görülmektedir. Aşı takvimini tamamlamış nüfus yüzdemizin, istenilen seviyeden uzak olduğunu biliyoruz.”

VAKALAR ARTIYOR

Son 7 günde vaka sayıları dünya genelinde azalma eğilimi gösterirken, Avrupa’da sınırlı sayıda ülke ile Türkiye’de vakaların artış gösterdiğine işaret eden Şenol, “Bütün pandemi kısıtlamalarının ortadan kaldırıldığı günden bugüne adeta kanıksanmış/kanıksattırılmış bir biçimde her gün 200 ile 300 arasında değişen sayılarda insanımızı kaybediyoruz. Bu sayılar, yaklaşık 10 aydır elinde aşı bulunan bir ülke için aşılama süreci bakımından da ilaç dışı halk sağlığı önlemlerinin nasıl uygulandığı bakımından da düşündürücüdür” dedi.

FAZLADAN ÖLÜMLER YAŞANDI

Özel sağlık kurumlarına başvuru sayısında kısmi bir azalma yaşandığını belirten Şenol, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerine başvuru sayılarında ise ciddi bir düşüş meydana geldiğini söyledi. Şenol “Kovid-19 ile ilgili veri ve bilgilerin saklanması konusunda öyle bir noktaya gelinmiştir ki yayımlanan sağlık istatistikleri yıllığı 2020 haber bültenine göre 2020 yılında hekime müracaatın yüzde 42,2’si birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 57,8’i ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmıştır. Kişi başı hekime müracaat sayısı 2019 yılında 9.8 iken; yüzde 26,5 azalarak 7.2 olmuş, özel merkezlere olan başvuru sayısı 6 milyon azalırken (yüzde 7,5), devlet ve üniversitelere başvuru 163 milyon (yüzde 37,6) azalmıştır. Ertelenmiş sağlık hizmetleri fazladan ölümlere, geciken tanılara, komplike hale gelen hastalıklara yol açmıştır” diye konuştu.