Güvenpark’taki imar planları sorunları katmerliyor

Güvenpark’a ilişkin imar planlarına karşı hazırlanan bilirkişi raporunda planların Güvenpark’taki mevcut sorunları çözemeyeceği aksine kamusal kullanımın azalmasına neden olan sorunları katmerleyeceği ifade edildi….

Posted On