Sürdürülebilir ihracat artışı tarımda bilgiyi kullanmakla mümkün

Tarım 4.0 Teknoloji ve Tesir Derneği tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Zirvesi’nde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lider Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Birol Celep Tarım ve Besin Arz Zincirinde Değişen Dinamikler ve E-ticaret bahisli oturumda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, döngüsel iktisat, e-ihracat ve EİB’in sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lider Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Lideri Birol Celep, “Ege Bölgesi’nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek için öncülük yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz, bünyesinde 7 tarım birliği bulunan Ege İhracatçı Birlikleri olarak, ihracatı daha az karbon ve su ayak izi bırakarak yapma amacını benimseyerek kurum içi strateji geliştirme çalışmalarımızda geçtiğimiz 2020 yılını ‘Sürdürülebilirlik Yılı’ olarak ilan etmiş ve bir çalışma kümesi kurmuştuk. Kurumumuza ve üyelerimize yönelik çalışmalar ve hayatımıza yeni giren kavramları anlatma maksatları çerçevesinde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel İktisat başlıkları altında çok sayıda webinar düzenledik.” dedi.

Tarladan çatala strateji tüm paydaşların iş birliği ile başarılabilir

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nı Avrupa’nın yeni büyüme stratejisinin kural setini ortaya koyan yeni bir düzenleme, pek çok kesimi etkiliyor ve ana gayesi AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması olarak tanımlayan Celep kelamlarına şöyle devam etti:

“Bu strateji çerçevesinde ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona erdirilmesi, ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması hedefleniyor. Yani Mutabakat, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve ömür kalitesini artıracaktır. Bizde bu kapsamda, Tarladan Çatala Stratejisi oluşturduk. Bu stratejiyle; Organik tarıma ayrılan alanların artırılması, kimyasal pestisitler gübreler ve antibiyotiklerin kullanımını önemli oranda azaltacak önlemler alınması, tüketiciler için besin takibi (ulaşılabilirlik, besinin nereden geldiği, çevresel ayak izi, besin kıymeti, dijital araçların kullanımı, vb.), tağşişle gayret, üretimi zararlılar ve hastalıklardan korumak için yenilikçi teknikler, taşıma, depolama, paketleme ve besin atıkları konusunda besin sürece ve perakende bölümlerinin çevresel tesirlerini azaltma alanlarında siyaset değişiklikleri. Biz bunları kıymet zincirindeki tüm paydaşlar yani özel kesimin yanında kamu kurumlarının iş birliği ile başarabiliriz.”

Yeşil satın alma ve tedarik zincirleri ortaya çıkıyor

Celep’e nazaran tarım dalı dünyanın ve insanlığın geleceğinin tam merkezinde ve dalın sürdürülebilirliği ve gelişimi için teknolojik gelişmelerin takibi ve adaptasyonu olmazsa olmaz.

“Ekonomide sürdürülebilirlik dendiğinde tarımda geçerliliği olan döngüsel iktisat kavramından bahsetmek gerekir. Döngüsel İktisat Modeli, bildiğiniz üzere; ham husustan atık oluşumuna kadar geçen süreçte tüm bireyleri bir yandan yenilenebilir güç kaynaklarına yöneltirken, tüketimi azaltmayı, geri dönüşümü ve yine kullanımı da teşvik ediyor. Yeni jenerasyonları sürdürülebilir iş ve hayat modellerine yönlendirerek toplumsal yarara katkıda bulunuyor. İklim değişikliği ile faal gayret etmemizi sağlayan model iş dünyası için daha fazla fırsat ve yeni iş imkanı doğuruyor. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları geliştikçe sıfır atık yaklaşımını benimseyen yeşil satın alma ve tedarik zincirleri ortaya çıkıyor. Bizler de üzerimize düşen misyon ve sorumlulukların şuurundayız ve bu sebeple döngüsel iktisat kavramının etrafında bir ekosistem yaratmak için öncelikle bölüm mensuplarına ve eser tedarik ettiğimiz paydaşlara farkındalık kazandırmamız gerekiyor.”

Ziraî eser ihracatımız orta vadede 10 milyar dolara çıkacak

“Gelecek birkaç 10 yıl, bilginin etrafında şekillenecek.” diyen Celep, tarımda bilgiyi kullanmak, yorumlamanın verimliliği arttırmayı sağlayacağı görüşünde ve bu döngünün bir başka çıktısının ise sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması olduğuna dikkat çekiyor.

“Son devirde biraz evvel bahsettiğim stratejilerle uyumlu halde atılan adımlardan bir oburu ise Dikili, Bayındır, Kınık ve Bergama üzere Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulmasıdır. Bu OSB’ler sayesinde, Bölgemizde bugün yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ziraî eser ihracatımızın orta vadede 10 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin coğrafik zenginliğini yeterli pahalandırmak, tüm paydaşların iştirakiyle ortak akıl çerçevesinde oluşturulacak siyasetlerle geleceği şekillendirmek vizyonumuz olmalı. Bunun için herkes taşın altına elini koymalı. Ege Bölgesi’nde büyük ziraî potansiyelin olduğu bir gerçek. Üretiminde ve dış ticaretinde dünyada birinci sırada yer aldığımız üzüm, incir, kayısı, fındık, kiraz, defne, kekik üzere eserleri daha pahalı kılmalı, katma kıymetli formda ihraç etmeliyiz. Ülkemizde muhtaçlık duyulan fakat gereğince üretilmediği için öteki ülkelerden tedarik edilen eserlere de daha fazla yatırım yapmalıyız.”

E-ihracat sayımız 1,4 milyar dolara ulaştı

Birol Celep, Türkiye’de ön plana çıkan ihracat cinsinin ekseriyetle B2B (firmadan firmaya) olsa da son zamanlardaki B2C (firmadan müşteriye) ticaret hacminde büyük artışlar yaşandığını açıkladı.

“E-ihracat sağlam tüketim eserleri açısından daha çok fırsata sahip. Ticaret Bakanlığımızca 2020 Haziran ayı prestijiyle e-ihracat kaydı devreye alındı ve datalar elde edilmeye başlandı. Haziran-Aralık 2020 periyodu için, yani 6 aylık bir periyot için ülkemiz genel ihracat sayısı 108 milyar dolarken, tıpkı periyotta e-ihracat sayımız 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu altı aylık devirde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit edildi. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4,4 düzeyinde. Ticaret Bakanlığımız, çatı kuruluşu olarak yurt dışında farklı noktalarda ‘yurt dışı lojistik merkezleri’ açmak için çalışmalar yürütüyor. Bu merkezlerin ülkemizden gerçekleşen e-ihracata değerli katkı sağlamasını bekliyoruz. Firmalar da e-ihracat için 4 ana hususa odaklanmalı, bunlar markalaşma, satış kanalının oluşturulması, eğitimli takım ve lojistik-depolama olarak özetlenebilir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı