Şantiyelerin güvenliği için teknolojik dönüşüm şart

İş sıhhati ve güvenliğini ön planda tutan ve insanı merkeze alanbir çalışma kültürü benimsediklerini açıklayan Hilti Türkiye Genel Müdürü BanuDeniz Çetinkol, geliştirdikleri yeni jenerasyon teknolojilerle şantiyeleri çok dahasağlıklı ve inançlı alanlara çevirmeyi amaçladıklarını söz etti. Çetinkol, sektördekullanılan el aletlerinin iş sıhhati ve güvenliği açısından ileri teknolojiyeuyumlu, ergonomik ve inançlı olması gerektiğini vurguladı.

“İş sıhhati ve güvenliğibir seçenek değil zorunluluk”

İş Sıhhati ve GüvenliğiHaftası kapsamında, çalışmaortamları ve üretim süreçlerindeki yetersiz ve olumsuz şartların çalışanlarınen temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkına karşı tehditoluşturduğuna dikkat çeken Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol,işçi sıhhati ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınmasının bir seçenektençok mecburilik olduğunu tabir etti. İş kazalarının ve meslek hastalıklarınınönlenmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu alana kanalize edilmesigerektiğini vurgulayan Çetinkol, atılacak adımların verimliliği ve üretkenliğide artıracağını lisana getirdi.

Önlemler artırılmalı, işgüvenliği eğitimleri uygulanmalı

El aletleri kullanırkenyaşanan iş kazalarının temel nedenlerini sıralayan Banu Deniz Çetinkol; “İşgüvenliği eğitimlerinin eksikliği, kaynağında tedbirsizlik, toplu muhafaza önlemieksikliği, dikkatsizlik, denetimsiz çalışma, materyal ve ekipman güvensizliği,kişisel hami donanım eksikliği, denetim ve kontrol eksikliği kazalarınortaya çıkmasında büyük rol oynuyor. Bu kazalar sonuncunda maalesef uzuvkayıpları, el ve parmak yaralanmaları, gereç sıçramaları, göze yahut cildecisim batması, gürültü, titreşim ve toz maruziyeti üzere sıkıntılar yaşanabiliyor.Bu noktada iş sıhhati ve güvenliği eğitimlerinin uygulanması ve tedbirlerinartırılması büyük ehemmiyet taşıyor.” açıklamasında bulundu.

Kullanılan ekipmanlarteknolojik ve ergonomik olmalı

Hilti Türkiye olarak şantiyelerdekidijitalleşme sürecini hızlandırmak ve inşaat sanayisindeki dinamiklerigeleceğe istikamet veren teknolojilere entegre etmek maksadıyla birçok yenilikçiyaklaşımı devreye aldıklarını söyleyen Çetinkol; “Yazılımdan servise,ileri teknoloji ekipmanlardan kapsamlı eğitimlere kadar iş sıhhati güvenliği konusundanitelikli ve efektif çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktadaki hedefimiz hem mevcutve muhtemel iş kazası risklerini minimize etmek hem de şantiyeleri daha güvenliçalışma alanlarına dönüştürmek. Kullanılan el aletlerinin iş sıhhati vegüvenliği açısından ileri teknolojik koşullara uyumlu, ergonomik ve güvenliolmasının yanı sıra çalışanların ve iş verenlerin bu husustaki farkındalığınıarttırmayı da çok önemsiyoruz.” dedi.

Faal Tork Denetim ve AVRteknolojisi ile azamî güvenlik

Geleceği referans alan teknoloji veeğitimlerle iş güvenliğini denetim altına aldıklarını söyleyen Çetinkol;“Teknolojilerimiz iş sıhhati ve güvenliği şartlarına uygun olarak tasarlanıyor.Kırıcı-delici eserlerimizde bulunan Etkin Titreşim Azaltma (AVR) özelliği, titreşimiüçte iki oranında azaltarak hem sıhhat meselelerini önlüyor hem de makinelerindaha uzun müddet kullanımına imkan sağlıyor. Yeniden kırıcı-delici eserlerimiz içinyükseklerde çalışırken kullandığımız Etkin Tork Denetim teknolojimiz, makinenin delici ucunun işlemsırasında demir donatıya denk gelmesi üzere nedenlerle sıkışması durumundaanında gücü keserek motoru durduruyor. Bu sayede kırıcı-delicinin gövdesininkendi ekseni etrafında dönme riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıcatüm makinelerimiz tozsuz delim aparatları ile uyumlu çalışarak ince tozmaruziyetini yüzde 99 oranında azaltıyor. Tozu kaynağından çeken entegrevakumlu süpürge sistemi, çalışanlar için daha pak ve sağlıklı bir ortamyaratmaya yardımcı oluyor” dedi.

Partnerleri,müşterileri ve kullanıcılarının iş sıhhati ve güvenliği için piyasayasundukları eserlerin inançlı kullanımı konusunda farklı yaklaşımlarsunduklarını belirten Çetinkol; “İleri İSG Eğitimleri, KimyasalarÜrünlerin, Delici Kırıcı Makinelerin, Kesme Taşlama Makinelerinin GüvenliKullanımı eğitimleriyle iş ortaklarımız çalışan güvenliğine, verimliliğine vekarlılığına katkıda bulunuyoruz. Bilgimizi ve profesyonel uzmanlığımızı SürekliEğitim Ünitesi (CEU) ve eğitim kursları, akredite edilmiş Pasif Yangın DurdurucuEğitimleri ve kapsamlı dübel tasarım yazılımlarıyla daha inançlı yapılartasarlamak ve inşa etmek için paylaşıyoruz” biçiminde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı