Sanayiye Bir Darbe de Haksız Rekabetten

Son devirde hammadde ve güç başta olmak üzere süratle artan girdi maliyetlerine ve kurlarda yaşanan hareketliliğe karşın üretime orta vermeksizin devam etmek üzere büyük bir öz datayla çalışan plastik sanayine bir darbenin de haksız rekabetten geldiğini lisana getiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) İdare Heyeti Lideri Selçuk Gülsün, “Son aylarda İran’dan yurda giren polietilen ambalajların piyasada hammadde fiyatının da altında satıldığına ve yaşanan bu damping sebebiyle çok sayıda işletmenin üretim yapamaz hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Kelam konusu duruma bir tedbir alınmaması halinde bu mamul kümesinde büsbütün ithalata bağımlı bir yapı oluşması dahi kelam konusu olabilir” dedi.

Açık bir damping uygulanmakta

İran’ın polietilen sinema kümesi eserlerde açık bir damping uyguladığının ve ülke endüstrisini gaye aldığının altını çizen Selçuk Gülsün, “Herkesin bildiği üzere plastik kesiminde hammadde fiyatları global piyasalarda belirleniyor, bu sebeple fiyatlar ortasında görülen ufak farklar lakin lojistik maliyeti kaynaklı olabiliyor. İşte bu kaideler altında İran’dan gelen eserlerin hammadde fiyatının dahi altına yurtiçi piyasamıza sokuluyor olmasının tek açıklaması kasıtlı bir damping yaparak Türkiye’de yerleşik endüstrinin rekabet gücünü yitirmesi ve üretimini durdurmasının hedefleniyor olmasıdır. O denli ki, plastik sinema, poşet ve streç kümesini incelediğimizde bir evvelki yıla nazaran İran’dan yapılan ithalatın ölçü bazında 4 kat arttığını gözlemliyoruz. İran daha evvel farklı eser kümelerinde da damping uygulamasına gitmişti. Örneğin bir devir polistiren kümesi eserleri stiren hammaddesinin dahi altında satmaya başlamış, Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü anti-damping süreci sonucunda bu yıkıcı rekabete karşı firmalarımızın korunması mümkün olmuştu. Bugün de yaşanan durum bundan ibaret olup bir an evvel kollayıcı tedbirler hayata geçirilmelidir” dedi.

Finansmana erişim imkanları süratle daralıyor

Ülkemizin artan risk primi sebebiyle finansmana erişim maliyetlerinin yükseldiğini ve bu durumun endüstrimizin rekabet gücünü kısıtlar hale geldiğini belirten Gülsün, “Özellikle bölümümüz üzere hammadde de 85’in üzerinde dışa bağımlı olduğumuz bir sanayi kolunda kurlarda yaşanan üst istikametli hareketler işletme sermayesine olan muhtaçlığı çok arttırıyor. Başka yandan global belirsizlikler sebebiyle sanayicimizin stok arttırma yoluna gitmesi de işletme sermayesi artışını daha da üst tırmandırıyor. Bu süreçte finansmana erişim maliyetlerinin artmış olması ise potansiyelimizi yakalamamız önündeki en büyük pürüzlerden. O denli bir noktaya geldik ki birçok sanayicimiz kendi üretiminden çok finansal piyasalara kilitlenmiş durumda. Önümüzdeki devirde rekabet gücümüzü korumak ismine bu belirsizliklerin bertaraf edilmesi de değerli bir amaç olarak önümüzde duruyor” dedi.

Sanayimizi muhafazalı ve gelişmesi için uygun ortamı sağlamalıyız

Son yıllarda ülke olarak hemfikir olduğumuz bir mevzu varsa onun da kalıcı büyümenin lakin endüstrileşmeyle mümkün olacağı hususu olduğunu lisana getiren Gülsün, “Bu sebeple içeride istikrarlı ve öngörülebilir siyasetler ile endüstrinin gelişmesi için uygun bir ortam yaratılırken endüstrimiz dış hücumlara karşı da korunmalıdır. Bu kapsamda İran’dan dampingli olarak ithal edilen polietilen sinema kümesi eserlere yönelik olarak muhafaza tedbirlerinin hayata geçirilmesi ismine tüm kamu kuruluşlarımızı misyona çağırıyoruz, biz de bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı