Pandemide ya bağlar güçleniyor ya da ilişkiler kopuyor!

Pandemi süreci kişilerarası irtibatı etkiledi

Pandemide ya bağlar güçleniyor ya da bağlantılar kopuyor!

Pandemi sürecinden kişilerarası irtibatın değerli derecede etkilendiğini belirten uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte bireylerin ilgi ve bilgilerinin değişime uğrayarak kurulan bağ ve irtibat biçimlerinin yeni bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Uzmanlara nazaran pandemi sürecinde kişilerarası bağlantıda yabancılaşma, bağda çatışmaların artması, içe kapanma ve kendini soyutlama, mesleki-çalışma-okul meseleleri üzere tesirler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, “Pandemi devrinde bir ortada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilgilerini değerlendirdiğimizde ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, kişilerarası irtibatın toplumdaki yeri ve değerine ait değerlendirmelerde bulundu.

Kişilerarası irtibat nedir?

Kişilerarası bağlantının “bir alaka içinde gerçekleşen ve bu bağlamda bireyleri etkileyen, uygun bildiri ve içeriklerin oluşturulup aktarılmasını ve yorumlanmasını içeren ruhsal bilgi alışverişi” olarak tanımlandığını belirten Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, “Mesaj ve bilginin değerli yere sahip olduğu irtibatta temel hedef; bir başkasıyla ilgi kurmak olarak kabul edilmektedir. Her şeyden evvel bireyin kendisinde başlayan kişilerarası irtibat, kişinin kendisini tanıması; his, niyet ve davranışlarının farkında olması, empati yeteneğinin varlığı ve bu doğrultuda kendini söz edebilmesi olarak değerlendirilmekte ve bir hüner olarak görülmektedir” dedi.

Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, “Temelde iki birey ortasında gerçekleşen ve vakitle değişen ve gelişen, yine çerçevelenen münasebet ve rolleri önemseyen kişilerarası bağlantıyla, daha paylaşıma dayalı bir süreç yaşanmaktadır. Toplumsal ve duygusal zekanın da aktif olduğu kişilerarası bağlantıda bireyin, iş birliği içinde olan tavrı da gözlenmektedir” diye konuştu.

Dijitalleşmeyle bağlantı yeni bir boyut kazandı

“Bireyin ömür hedefini ortaya koyan ve hatta varlığını sürdürmesinde faal rol oynayan kişilerarası irtibat, bir oburu ile bağ halinde olmanın gerekliliğini önemsemektedir.” diyen Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, şunları söyledi:

“Dijitalleşmeyle birlikte ise bireylerin ilgi ve bilgileri değişime uğrayarak kurulan ilgi ve irtibat biçimleri yeni bir boyut kazanmıştır. Bilhassa toplumsal medya ağları, bir kümeye ilişkin olma ve his ve fikirlerini paylaşma gereksinimini tamamlamada daha uygulanabilir bir platform olarak görüldüğünden kişilerarası ortak bir paylaşım alanı oluşturmuştur. Bağlanma figürleri açısından da değerlendirebileceğimiz bu durum, bildirilere yüklenecek manalarla kimi vakit mızmızlanmak, şikayet etmek, pasif agresif davranmak ya da bağımlı hareket etmek üzere his düzenleme, bireyin sorununu yönetme gayretlerini da yansıtmaktadır.”

Siber ortamda sembollerin kıymeti de büyük

Beraberinde yüz yüze olma, dokunma duyularından mahrum kalan bu siber ortamın “beklenen ilgiyi göreceğini ummak” ve “kötüye kullanılmaktan korkmak” üzere yaklaşımlardan ötürü bireylerin birbirinin hassasiyetlerine daha çok değer vermelerini sağladığını belirten Arasan, “Elbette bu ortamda kullanılan sembollerin değeri de büyüktür. İlgilerde çatışma çözme hünerlerini uygulamak için harika bir alan olarak karşımıza çıkan siber ortamlar, bireylere düşünme ve durumu değerlendirmeleri açısından vakit yaratmakta ve daha anlayışa dayalı ilgilerin gelişmesine de takviye olmaktadır. Bilhassa mesajlaşmanın yakınlık ihtiyacını gidermede ve özerkliği denetim etmede aktif bir kişilerarası bağlantı aracı haline geldiğini görmekteyiz” dedi.

Pandemide ya bağlar güçleniyor ya da bağlantılar kopuyor!

Pandemik süreçlerin, beklenmedik ve birdenbire meydana gelen, yaşama yönelik tehdit içeren durumlar olmaları sebebiyle travmatik tecrübeler olarak kabul edildiğini belirten Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, “Bu sebeple kişilerarası bağlantıda “yabancılaşma, alakada çatışmaların artması, içe kapanma ve kendini soyutlama, mesleki-çalışma-okul sorunları” üzere tesirlerin yansımasını yüksek oranda görmekteyiz. Tıpkı vakitte pandemi periyodunda bir ortada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilgilerini değerlendirdiğimizde ise ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Değişen hayat şartlarına ahenk kişilerarası irtibatı olumlu etkiliyor

Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, bireyin, değişen hayat şartları ve rollerine ne kadar ahenk sağlar, çatışmaları yeterli yönetebilirse o kadar kişilerarası irtibatını de sağlıklı olarak gerçekleştireceğini belirtti. Doğan “Diğer taraftan biyopsikososyal bir kriz olarak nitelendirebileceğimiz pandeminin yol açtığı kısıtlamalar, sosyo-ekonomik değişimler, belirsizlik ve yaşanan kayıplar izole olmuşluk ve dert seviyelerini yükseltirken, bireylerin kişilerarası bağlantıda daha kırılgan ya da daha çatışmacı bir yaklaşım sergilemelerine de sebep olmaktadır” dedi.

Teknolojiye ahenk bağları tatmin edici hale getiriyor

Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, tüm bunlarla birlikte kişilerarası irtibat yoluyla alaka kurmak, bu sayede yaşananları, olumsuz hisleri paylaşmak ve paylaşmanın verdiği huzurun, pandemi de gözetici faktör olarak görülen ruhsal sağlamlığın sürdürülmesi noktasında çok kıymetli olduğunu kaydetti. İdil Arasan Doğan, “İlaveten, bireylerin her ne kadar kişilerarası bağlantıdan yoksun kaldıkları ve yalnızlaştıkları belirtilse de teknolojiye ahenk sağlayan, irtibatı dijital platformlara taşıyan bireylerde aralar kısalmış, münasebetler daha tatmin edici hale gelmiştir. Ve hatta bireylerin birbiri ile daha fazla sohbet eder, birbirini anlayışla karşılar hale geldikleri de görülmüştür. Bu tıpkı vakitte toplumsal dayanak ağlarının da gücünü ortaya koymuştur” dedi.

Pandemi sonrasında kişilerarası bağlantı nasıl olacak?

Pandemi sonrasında kişilerarası bağlantının de değişeceğinin öngörüldüğünü belirtenÖğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, pandemi müddetince genel hakim olduğu düşünülen kapanmışlık, çaresizlik duygusu ve kaygılı olma halinin vakit içerisinde kuşaklararası çatışmalara da neden olduğu görülmekle birlikte, bu durumun tüm hayat alanlarına hakim olmasının da mümkün olduğuna dikkat çekti.

Bireyler birbirinin garantisine her zamankinden çok gereksinim duyuyor

Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, “Bilmekteyiz ki; bu türlü müşahede ve tecrübelere dayalı oluşan algının kıymetli olduğu kişilerarası bağlantı de bireyin etrafına, toplumsal dayanaklarına, tecrübelerine nazaran şekillenecektir. Ve hayat kalitesini, ilgileri ve ruhsal sağlamlığı yüksek seviyede etkileyen pandemi şartları gereği bireyler birbirinin teminatına her zamankinden daha fazla gereksinim duymaktadır” dedi.

Doğan, “Bu sebeple pandemi periyodunda yüklü olarak dijital ortamda sürdürülen kişilerarası bağlantının, vakit ve yer kısıtı olmaması, “beni anlayan birileri var, yalnız değilim” hissini yaşatması, gerçekleştirilmesi istenen vazifelerin uzaktan tamamlanabiliyor olması üzere sebeplerle yeniden birebir formda sürdürülmesi beklenmektedir” tabirlerini kullandı.

Yaşlılara yönelik geronteknolojik çalışmalar yapılmalıdır

Teknolojik aygıtlara uyumlanmanın bu devirde daha da kıymet kazanacağını kaydeden Öğretim Vazifelisi İdil Arasan Doğan, “Bu bağlamda bilhassa yaşlılara yönelik yapılacak geronteknolojik çalışmalar da bedelli olacaktır. Toplumsal bağlamdan başka düşünemeyeceğimiz kişilerarası irtibatta, kişisel bazda oluşturulan, sık ve ağır gönderilen bildirilerin belirsizlikleri azaltmada faal olması, özerk alanları oluşturması, rollerin anlaşılması/benimsenmesi ve böylelikle birbirinin his ve fikirlerini daha uygun sezinleme, öngörme üzere yeteneklerinin ön plana çıkması beklenmektedir. Ruhsal bir süreç olarak değerlendirdiğimiz kişilerarası irtibat, birebir vakitte sosyo- kültürel bir fenomen da olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı