Otomotiv Sektörünün Yeni Rotası

Pandemiden olumsuz etkilenen otomotiv kesiminde teknolojik gelişmeler ile şirket birleşme ve satın almaları geleceğin odak noktaları olacak.

Koronavirüs pandemisi iş dünyasında istikrarları değiştirirken birçok bölümde kalıcı tesirlere sebep oldu. Kesimlerin değerli kısmı krizden olumsuz etkilenirken birtakım bölümler ise olumlu etkilenerek öngörülenden fazla büyüme kaydettiler. Turizm, ulaşım, restoran, cümbüş bölümü, otomotiv, güç ve genel olarak besin dışında kalan üretim dalları krizden olumsuz etkilenirken; e-ticaret, online alışveriş, kurye hizmetleri, bilgi-iletişim teknolojileri, ferdî bakım, sıhhat, besin perakende zincirleri, tarım, tıbbi materyal ve hizmetler ile ilgili dallar ise olumlu olarak etkilendiler. Birtakım bölümlerin 2019 yılı kapasitelerine erişiminin lakin 3-4 yıl üzere uzun bir vakit alabileceği de kestirim ediliyor.

Birçok bölüm krizi yönetirken geleceğe yönelik yanlışsız adımları atmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Globalde büyük bir hacme sahip olan otomotiv bölümü deneyimlemekte olduğu büyük değişimin yanı sıra, pandemiden farklı etkilenen bölümlerden biri olarak görülüyor. 2019’da Türkiye’de yaşanan değerli ekonomik krizden sonra, 2020’de Türkiye’de satışlar pandeminin olumsuz tesirine karşın yükseldi. Bu nedenle de, AB pazarında yaşanan düşüş nedeni ile eksiksiz araç ihracatı düşerken, satışların iç pazarda yükselmesi nedeni ile üretim birebir oranda düşmedi.

Yaşanmakta olan teknolojik değişim, etraf ile ilgili tasalar ve pandemi AB pazarında değerli değişimlere neden oldu. MESKEN ve hybrid araba satışları artarken oburlarının düşüşe geçtiği görülüyor. 2021’de birinci 3 aylık satışlarda AB’de araba satışlarındaki artış Ocak ve Şubat 2020’ye nazaran 25 düşük olmasına karşın, Mart’ta görülen ani sıçrama ile lakin 3,2’lere ulaştı. Ticari vasıta 21,6 (LCV dahil), Battery MESKEN 59, hybrid araçlar ise 175 artış gösterdi.

Türkiye otomotiv pazarına bakıldığında ise; araba satışları 57 (ithal araç da dahil), ticari vasıta satışları 72,9 (LCV dahil) oranında seyretti. Üretim 3,5 artarken, ihracat 5,4 düşüş gösterdi.

Otomotiv kesiminde yeni periyotta ne üzere gelişmeler olacağını Innoway Danışmanlık Kurucusu Süheyl Baybalı şöyle açıklıyor: “Otomotiv bölümünde yaşanmakta olan yıkıcı değişim CASE (Connected, Autonomous, Shared Mobility, Electrified – Kontaklı, Otonom, Paylaşımlı, Elektrikli) otomotiv bölümünü derinden etkilemektedir.

2025’te AB ve ABD’de araç parkının tamamının, Çin’de ise 90’ından fazlasının ‘bağlantılı’ olması beklenirken, 2035’te ‘elektrikli araçların’ (xEV) araç parkı içinde AB’de 67’den, Çin de ise 54’ten daha fazla olması beklenmektedir. 2025 ve 2030’da devreye girecek AB emisyon normları xEV araştırma ve yatırımlarını doğal olarak hızlandırmıştır. Otonom araçların ise araç parkı içinde göreli olarak daha düşük bir yüzdeye sahip olacağı anlaşılmaktadır. (AB ve Çin’de sırası ile yaklaşık 17 ve 16) Kar havuzu dağılımı için yapılan çalışmalar 2030’lara geldiğimiz vakit mikro hareketlilik, irtibatlı araç hizmetleri, teknoloji tedarikçileri vb. ilişkin hissenin 25’lere kadar yükseleceğini ve klasik hizmetlere (geleneksel tedarikçiler, yeni araç satışı, satış sonrası) ilişkin hissenin ise 50’lere düşeceğini göstermektedir.

CASE, tüm otomotiv ana ve tedarik sanayi şirketlerinin, son kullanıcıya yakın durarak ve kullanıcı tecrübelerini anlayarak başarılı olmaları için, yeni yetkinlikler geliştirmesine neden olmaktadır. Bu yetkinliklere sahip olmak, irtibatlı, elektrikli, araç sahipliği yerine paylaşımlı araç kullanmayı tercih eden son kullanıcıların yeterli tahlil edilmesi ve beklentilerine uygun dizaynların sunulması manasına gelmektedir.”

“Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri Artış Gösterecek”

Bu süreçte firmaların finansal sürekliliğini devam ettirebilmesi için teknolojik değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmesi gerektiğinin altını çizen Dinamo Consulting Kurucusu Fatih Kuran,Otomotiv ve makine üretim bölümleri üzere kimi bölümlerde, pandemi krizinden bağımsız, büyük bir teknolojik değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu sürecin en az önümüzdeki on yıla damgasını vuracağını rahatlıkla söz edebiliriz. Değişimin büyük ya da küçük tüm oyuncuları tesiri altına alması kaçınılmazdır ve yeni duruma adapte olmak için işletmelerin büyük ölçekli yatırımlar yapma gereksinimi kelam konusu olacaktır. Yatırımların bir kısmı makine, ekipman, donanım formunda sabit yatırım ve kalan kısmının da teknoloji transferi ile araştırma geliştirme yatırımları başta olmak üzere entelektüel sermaye halinde olmasını beklemekteyiz. Bahsettiğimiz büyüklükte yatırımları bilhassa küçük ve orta uzunluk işletmelerin tek başlarına gerçekleştirmeleri ve yeni iktisatta rekabet güçlerini koruyabilmeleri birçok işletme için mümkün olamayacaktır. Bu nedenle daha büyük hacimlere ulaşarak ölçek iktisadından faydalanıp maliyetleri düşürmek, Ar-Ge maliyetlerinden tasarruf etmek, teknoloji transferi sağlamak, satış ile dağıtım kanallarını daha verimli yönetebilmek ve yeni pazarlara açılmak maksadı ile şirket satın alma ve birleşme süreçlerinde önümüzdeki yıllarda küresel seviyede kıymetli bir artış gerçekleşmesini beklemekteyiz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı