MB, 1 puanlık faiz indiriminin ayrıntılarını açıkladı

Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine gittiği 23 Eylül Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı toplantı özetini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine gittiği 23 Eylül Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı toplantı özetini yayımladı. Politika duruşunda güncelleme ihtiyacı duyulduğunun belirtildiği ve gerekçelerin sıralandığı özet metninde enflasyon için ‘geçici’ vurgusunun pekiştirilmesi dikkat çekti.

Merkez Bankası, geçen hafta gerçekleştirdiği ve piyasada oluşan güçlü beklentilerin aksine politika faizinin 100 baz puanlık indirimle yüzde 18’e çektiği toplantıya ilişkin PPK özet metnini açıkladı. 

TCMB’nin toplantı özetinde para politikasına yönelik yapılan açıklamada “Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir.” ifadesine yer verildi. 

Bir önceki toplantı metinde bu bölümde yer alan “enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak” ifadeleri bu metinde “enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak” şeklinde değiştirildi. Ayrıca ilgili bölüme ise bir önceki toplantıya göre “enflasyon üzerinde kısa vadede etkili olacağı öngörülen geçici unsurlar” ifadeleri eklenerek enflasyondaki geçici vurgusu desteklendi.  

Açıklamada bu bölümünün devamı şöyle;

“Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri, enflasyon beklentileri ve bunlar üzerinde kısa vadede etkili olacağı öngörülen geçici unsurlar da dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir.”

“Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Ticari kredilerin nominal büyümesi geçmiş yıllar ortalamasının oldukça altında seyrederken, bireysel kredilerdeki güçlü seyir ise büyük ölçüde korunmaktadır.

“Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Bu doğrultuda BDDK’nın söz konusu kararlarının etkisi takip edilecektir. Kurul, bireysel kredilerin daha ılımlı bir büyüme sergilemesinin, enflasyon görünümü ve dış denge üzerindeki riskleri sınırlamak için önemli olduğuna dair yaptığı vurguyu korumuştur. Bu çerçevede, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar verilmiştir.”