Makine ihracatı ilk 5 ayda 10,1 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide datalarına nazaran, yılın birinci 5 ayı sonunda Türkiye’nin özgür bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 10,1 milyar dolar oldu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gündeme gelen tüm sistem ve düzenlemelerin AB’nin kendi rekabetçiliğini korumak için aldığı tedbirler olarak önlerine gelmeye başladığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB Komite ve Kümelerinde birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. AB Makine Yönetmeliği’nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgede vazifeli temsilcilerimiz yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor” dedi.

Türkiye’nin makine ihracatı yılın birinci 5 ayı sonunda, geçtiğimiz yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 8,3 artarak 10,1 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Mayıs ayında AB genelinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu. İthal edilen güç eserleri maliyetindeki süratli artış sebebiyle dış ticaret açığı vermeye başlayan AB’nin Türkiye’den makine ithalatı, pandeminin birinci periyodundan bu yana birinci kere Mayıs ayında düştü.

AB ile ticari bağlantılarında uzun vadeli bir iş birliği stratejisi geliştirmeye odaklandıklarını ve bölgedeki her adımı dikkatle mercek altına aldıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

Karbon salınımını nötrlemek gayeli AB Yeşil Mutabakat metninin ülkemizde en fazla Sonda Karbon Düzenlenmesi ve Emisyon Ticaret Sistemi sistemleri ile tartışılmasının sebebi, bunların ihracatımızı direkt ilgilendiren bahisler olmaları. Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB Kurul ve Kümelerinde birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. Her yerde sınıflandırılmış makinelerin emniyet yönetmeliği olan AB Makine Direktifi’nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgedeki vazifeli danışmanlarımız ile Avrupa makine ve teknoloji federasyonlarında ülkemizi temsil eden meslektaşlarımız yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor”

“Sürdürülebilirlikte asıl problem yatırımların finansmanıdır”

Ülke endüstrilerinin karbon salınımının azaltılmasına yönelik stratejik dönüşüm planlarının tümünde başrolün makinelerin ve sistemlerin değişimine verildiğine dikkat çeken Karavelioğlu, “Demir çelikten çimento, kimya ve gübre sanayiine kadar karbon emisyonun azaltılmasında öncelikli tüm kesimlerde tahlil kapısı makine sanayiidir. Makineler ve üretim teknikleri yenilenmeden yahut iyileştirilmeden, yani yatırım yapılmadan ne karbon ayakizi küçülür ne güç verimliliği yükselir, ne de güçte kaynak çeşitliliği sağlanıp, yenilenebilir gücün yükü artabilir. Önce buyrukta tartışmamız gereken sorun yatırımların finansmanıdır” dedi.

“Makine Bölümü Sürdürülebilirlik Maksat ve Hareket Planımız hazır”

Makine dalının sanayinin dijital dönüşümünde belirleyici rolüyle Türkiye için bilgi üretmeye devam ettiğini ifaden Karavelioğlu şunları söyledi:

Tüm imalat endüstrinin dönüşümünü merkeze alan ve kamuoyunda da merakla beklenen Makine Bölümü Sürdürülebilirlik Gaye ve Hareket Planımız hazır ve yakında açıklayacağız. Sürdürülebilir kalkınma gayelerine yönelik başlıklara ahenk için gerekenleri tüm ayrıntılarıyla paylaşacağız. Bu esnada AB’deki iş ortaklarımızla stratejik bahislerde bir ortaya gelmeye ve ortak platformlarda bilgi paylaşımına devam ediyoruz. Son olarak Alman partnerimiz Teknoloji Akademisi ile üyelerimizi bir ortaya getirdik. Kapsamı dijitalleşme ile genişleyecek ve uygulamaları katılaşacak olan AB Makine Direktifine uyumluluk açısından, tasarım ve imalat süreçlerimizde yapmamız gerekecek iyileştirmeleri tüm işletmelerimize aktaracağız.”

“Makine kesimi cari açık değil, fazla vermek için var”

Türkiye iktisadında yılın birinci çeyreğinde büyümeyi ihracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketim harcamalarının sürüklediğini, makine ve teçhizat yatırımlarının da büyümeyi destekleyen bir öge olduğunu belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019 yılı dördüncü çeyreğinden başlayan büyüme 10 çeyrektir devam ediyor. Makine ve teçhizat üretimindeki artış da 7 çeyreğe ulaşmış bulunuyor. Son 2 yılda hem imalat yatırımlarımız hem de makine üretimimiz yüzde 50’den fazla arttı. Makine imalatında katma bedelin yüksek, ithalat bağımlılığının düşük olması sayesinde daldaki üretici fiyatları endeksi artışımız yüzde 71 ile, yüzde 132’yi bulan genel imalat sanayii ortalama endeksinin oldukça gerisinde seyrediyor.”

Yerli makine imalatçılarının, katma kıymet yanında ölçek büyütmek suretiyle de bir maliyet avantajı sağlayabildikleri için makine fiyatlarındaki artışı da hudutlu tutabildiğini söz eden Karavelioğlu kelamlarını şu biçimde tamamladı:

“Rekabet gücümüzün avantajlarından yararlanmayı ve bundan bu türlü iç pazardan daha fazla hisse alabilmeyi hedefliyoruz. Ne var ki, makine ihracatımızın 24 milyar dolara yükseldiği son 12 ayda makine ithalatı 35 milyar doları, bu alandaki dış ticaret açığı ise 11,2 milyar doları buldu. Global gelişmeler enerjiyi büyük bir cari açık kalemi haline getirmişken, makine dış ticaret açığını artıracak değil, kapatacak bir öge olarak değerlendirilmeli. Türkiye vakit kaybetmeden ve bütün gücüyle yerli imalata ve yerlileşmeye takviye vermeli.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı