İzocam her adıma çevreye katkı sağlıyor

İzocam, hem ürettiği eserlerle etraf ve insanı göz önünde tutuyor hem de tesislerini çevresel şartlar ile uyumlu olacak formda modernize ediyor. Tesislerin asgarî çevresel tesir ile çalışmasını sağlamak maksadıyla en son Tarsus tesisinde yaptıkları baca filtresi yatırımıyla ilgili konuşan İzocam Genel Yöneticisi Murat Savcı; “Yeni filtre yatırımımız sayesinde tüm emisyon salımını standartların çok altına çekmeyi hedefliyoruz. Büyük ölçekli bu etraf dostu yatırım sayesinde dünya standartlarında hava emisyon bedellerine ulaşacağız. Bu kıymetli proje, İzocam’ın sürdürülebilir bir dünya için yaptığı katkıdır“ dedi. Şirket ortaklarından Saint-Gobain’in 2030 yılı sıfır karbon gayesine de değinen Savcı “Saint-Gobain tarafından 2050 yılına kadar karbon nötr olma istikametinde taahhütler verildi. Biz de İzocam olarak, bu vizyon çerçevesinde 2025 ve 2030 yılları için yol haritalarımızı oluşturduk. 2030 yılına kadar direk ve indirek sera gazı emisyonlarını en az 33 azaltmayı sağlayacak yatırım planlarını devre aldık.” diye konuştu.

İzocam yeni ambalajlarında eserlerin etrafa yaptığı katkıya yer verdi

İzocam’ın etrafa katkı sağlayan bir başka kıymetli çalışması ise ambalaj yenileme projesi oldu. Geçtiğimiz vakit içinde mineral yün eser kümesinde ambalajlarını yenilemeye başlayan İzocam, öncelikli olarak İzocam Camyünü ambalajlarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği global maksatlara olan katkısını vurgulayacak formda yenilemişti. Bu yıl da Nisan ayında İzocam Taşyünü ambalajları, eserin insan sıhhatine ve etrafa hassaslığını tabir edecek biçimde yenilendi. Yarı şeffaf beyaz olan yeni ambalajlarda daha az boya kullanımına yer verilerek, ambalaj uzunlukları ve kullanılan paketleme ölçüleri tekrar düzenlendi. Bu sayede kimyasal atık ölçüsü azaltıldı ve etraf dostu bir ambalajlama elde edildi.

Sağlıklı ve etraf dostu yalıtımın gerisinde İzocam var

Sıhhatin yaşayan tüm canlılar için değerli olduğunu hatırladığımız bu günlerde, başta insan olmak üzere tüm canlıların sıhhatini ve doğayı gözeten yalıtım eserlerinin kullanılmasına da vurgu yapan Murat Savcı, ülkemizdeki kanunların mecburî tutmamasına karşın, geri dönüşümlü materyallerin kullanıldığı, insan sıhhatine ziyan vermediği kanıtlanmış eserler üretmeye itina gösterdiklerini belirtti. Bu kapsamda 13 yıldır İzocam Taşyünü ve 12 yıldır İzocam Camyünü eserlerde EUCEB sertifikası için yaptıkları daima yatırımlarla kesime liderlik ettiklerinin altını çizen Savcı, “İzocam marka mineral yünler, sahip oldukları EUCEB sertifikası ile insan sıhhatine ziyan vermeyen eserler olduklarını memleketler arası standartlarla kanıtlıyor. Deri ve teneffüs yoluyla bedene nüfuz eden elyafların, bedenden çözünerek atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikası ile İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü eserlerin kanserojen olmadığı bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş oluyor. EUCEB sertifikası olan eserler daima test edilerek, elyafların zararsız olduğu sertifika mühletince garanti ediliyor” dedi.

Başka taraftan İzocam, XPS ve EPS polistiren bazlı eserlerin, kalıcı bir organik kirletici olarak tanımlanan HBCD içermemesi istikametindeki uyarıcı faaliyetlerini de sürdürüyor. HBCD unsurunun bu eserlerde kullanımı, ülkemizde Kasım 2019 itibariyle yasaklanmış durumda. Bu nedenle XPS ve EPS eserleri alınırken ‘HBCD Free’ (HBCD içermez) olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. İzocam marka XPS ve EPS eserler, etrafa ve insan sıhhatine ziyan vermeyecek halde maddelerin belirttiği çerçevede üretiliyor.

Sürdürülebilir ve sağlıklı yarınlar için farkındalıkla hareket eden İzocam’ın eserlerinin öbür bir değerli özelliği ise; Birleşmiş Milletler’in global iklim değişikliği ile gayret kapsamında geliştirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 17 Global Hedef”in 8’ine de direkt katkıda bulunmalarıdır. İzocam eserleri, sahip oldukları özellikler ve sundukları yararlar sayesinde; “Sağlıklı Bireyler”, “Erişilebilir ve Pak Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Kent ve Hayat Alanları”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “İklim Eylemi” ve “Hedefler için Ortaklıklar” üzere 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen ve geleceğimize yatırım yapan değerli maksatlara ulaşılmasına dayanak oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı