İşte güven endeksi düşen sektörler! TÜİK açıkladı

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Mayıs ayında Nisan ayına nazaran; hizmet kesiminde yüzde 1,1 ve perakende ticaret bölümünde yüzde 2,1 azalırken, inşaat kesiminde yüzde 3,0 arttı.

HİZMET DALI İNANÇ ENDEKSİ

Mevsim tesirlerinden arındırılmış hizmet dalı inanç endeksi Nisan ayında 103,3 iken, Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 kıymetini aldı. Hizmet bölümünde bir evvelki aya nazaran, son üç aylık periyotta iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7 oldu. Son üç aylık periyotta hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 100,9 bedelini aldı. Gelecek üç aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,2 artarak 109,0 oldu.

PERAKENDE TİCARET KESİMİ İTİMAT ENDEKSİ

Mevsim tesirlerinden arındırılmış perakende ticaret dalı itimat endeksi Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 bedelini aldı. Perakende ticaret kesiminde bir evvelki aya nazaran, son üç aylık periyotta iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101,0 oldu. Mevcut mal stok düzeyi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8 kıymetini aldı. Gelecek üç aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 artarak 110,9 oldu.

İNŞAAT KESİMİ İTİMAT ENDEKSİ

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inşaat bölümü inanç endeksi bir evvelki ayda 77,3 iken, Mayıs ayında yüzde 3,0 oranında artarak 79,6 kıymetini aldı. İnşaat bölümünde bir evvelki aya nazaran, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut seviyesi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5 oldu. Gelecek üç aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,3 artarak 84,7 pahasını aldı.

FİNANSMAN PROBLEMLERİ

İnşaat dalında Mayıs ayında teşebbüslerin yüzde 46,8’i faaliyetleri kısıtlayan rastgele bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2’si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat bölümünde faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Nisan ayında yüzde 28,7 iken Mayıs ayında yüzde 24,2, “talep yetersizliği” Nisan ayında yüzde 25,5 iken Mayıs ayında yüzde 26,6 ve “diğer faktörler” Nisan ayında yüzde 23,9 iken Mayıs ayında yüzde 30,1 oldu.