Günde 250 bin varil, yılda ise 11.9 milyon ton seviyesinde yakıt tasarruf edilebilir

Milletlerarası Güç Ajansı (IEA) tarafından yapılan bir araştırmaya nazaran konuttan çalışma bir trend haline gelirse global seviyede günde 250 bin varil, yılda ise 11.9 milyon ton düzeyinde yakıt tasarruf edilecek ve karbondioksit emisyonları da 24 milyon ton azalacak. Sanal gerçeklik teknolojileriyle iş kollarına uygun eğitim modülleri, iş güvenliği simülasyonları ve oyunlaştırma içerikleri sunan Çağdaş Innova tarafından geliştirilen büsbütün yeşil platform Vemaker, firmaların karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Gerçek ve sanalın iç içe geçtiği kurgusal bir cihan tasarımı olan platformda firmalar; aktiflik, toplantı, kongre ve fuarlar düzenlenebiliyor. Gerçek bir hayat simülasyonu olarak tanımlanan Vemaker ile kurumlar sanal ofis alanları kiralayabiliyor yahut satın alabiliyor.

Çalışanların üretkenliklerini artırmalarına ve uzaktan etkileşime girmelerine imkan tanıyan teknolojiler sayesinde fizikî alanların gerekliliği de ortadan kalkıyor. Küresel Workplace Analytics tarafından açıklanan datalara nazaran; ABD’de 4,7 milyon çalışan (işgücünün 3,4’ü) haftanın en az yarısında konuttan çalışıyor, Owl Labs; insanların 30’unun uzaktan tam vakitli çalıştığını bildirirken, 18’inin de haftada 1-3 defa uzaktan çalıştığını belirtiyor. Buffer bilgilerine nazaran ise; çalışanların 44’ü, gruplarının bir kısmının tam vakitli uzaktan çalıştığını söylüyor. Dünya değişirken, bu değişimin gerçek hayata en uygun uyarlanmış biçimiyle her türlü etkileşimin sağlanabildiği platformlara olan talep de artmaya devam ediyor.

Yeşil platformlara olan talep artıyor

Endüstrileşme, kentleşme, nüfus artışı, fosil yakıt tüketimi ve doğal kaynakların denetimsizce tüketilmesi karbon ayak izini artırırken, doğal kaynakların şuurlu kullanımı konusundaki eğilim de artmaya devam ediyor. Bu bahiste öne çıkan yaklaşımların başında ise; rüzgar, yağmur, gelgitler, bitkiler, jeotermal güç üzere doğal kaynaklardan elde edilen yeşil gücün kullanılması geliyor. Tüm bunların yanında online ortama taşınan iş süreçlerinin artış göstermesiyle birlikte çevreci, yeşil platformlara olan talep de artıyor.

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri alanında tahliller sunan Çağdaş Innova tarafından geliştirilen büsbütün yeşil bir platform olan Vemaker, firmaların karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Aktiflik, eğitim, buluşma, çalışma ve paylaşım platformu olan Vemaker, temelleri 3 boyutlu bir meta dünya olarak karşımıza çıkıyor.

Vemaker platformu, gayeye özel 3 boyutlu alanları ve pek çok sunum araçları ile temel gereksinimlere karşılık verdiği üzere tıpkı vakitte oyunlaştırmaya imkân tanıyan yapısı ile aktiflik ve buluşmaları sanal ortama taşıyor. Platformun en büyük özelliği ise büsbütün yeşil bir platform olması. Vemaker firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için de kıymetli bir fırsat sunuyor.

Meskenden çalışanların 75’i daha az dikkat dağınıklığı yaşıyor

Pandemiyle birlikte iş yapış hallerinde de kıymetli değişiklikler yaşandı. Online ortama taşınan iş süreçlerinin üretkenliği artırırken çalışanların dikkat dağınıklığını da azalttığı görülüyor. Yapılan araştırmalara nazaran; uzaktan çalışanların 77’si meskenden çalışırken daha üretken olduklarını söylerken, konuttan çalışanların 80’i işle ilgili daha az gerilim yaşadıklarını belirtiyor. Konuttan çalışanların 75’inde daha az dikkat dağınıklığı olduğu görülürken, uzaktan çalışma seçeneğine sahip çalışanların 42’sinin önümüzdeki beş yıl içinde daha sık uzaktan çalışmayı planladığı görülüyor. Datalar, uzaktan çalışanların önümüzdeki beş yıl boyunca yerinde çalışanlara nazaran 13 daha fazla mevcut işlerinde kalma olasılıklarının yüksek olduğunun da altını çiziyor.

Yılda 11 güne eş bedel bir süreyi geri kazanmak mümkün

Araştırmalar uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla konut ve iş ortasında gidip gelirken harcanan mühlet azaldığı için çalışanların yılda 11 güne eş paha bir süreyi geri kazanırken, ulaşım masraflarında da 4.000 dolardan fazla tasarruf edebildiklerini gösteriyor. Google Workplace Analytics datalarına nazaran patronların çalışanlarını meskenden çalıştırma yoluyla yılda 11.000 dolar tasarruf edebilecekleri görülüyor, uzaktan çalışanların 30’u ise iş masrafları ve iş seyahati olmaksızın yılda 5.000 dolardan fazla tasarruf edebiliyor.

Yan yana irtibat hissine sahip, karbon ayak izini azaltan platform

Vemaker’ın karbon ayak izinin azaltılması konusunda kıymetli bir açığı kapatacağının altını çizen Çağdaş Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, “Karbon ayak izini, günlük faaliyetlerimiz sonucu tabiatta meydana getirdiğimiz karbondioksit ölçüsü olarak tanımlamak mümkün. Bu ayak izi; attığımız her adımda, kullandığımız güç çeşidi ve ölçüsüne nazaran farklılık gösteriyor. Son devirde bu izi azaltmak istikametinde bir şuur oluştuğunu söyleyebiliriz. Bizler de karbon ayak izini değerli oranda azaltacağını düşündüğümüz platformumuzla firmalara; fuar, konferans üzere uzak etkinliklere gitmeyerek vakit kazandırıyor ve ekonomik manada tasarruf sağlıyoruz” diyor.

Gökçer, “Karbon ayak izi en çok kurumlar tarafından üretilmekte. Her geçen gün tertipli artış gösteren bu ölçüsü kişisel ve kurumsal tedbirlerle azaltmak mümkün. Bizler büsbütün yeşil bir platform olarak düşünebileceğimiz bu sistem ile firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları ve bu kapsamda kendilerini anlatmaları için de onlara değerli bir fırsat sunuyoruz. Ayrıyeten firmaların platformu kullanması ile tüm aktiflik yahut çalışma ortamlarında önemli maliyet yararları sağlanacağını da düşünüyoruz. Önümüzdeki devirde yeşil platformlara olan talebin daha da yükseleceğini öngörmekteyiz” halinde kelamlarına devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı