GEFCO 2020 Mali Raporu’nu açıkladı: Olumsuz etkilenen bir ekonomide sağlam işletme performansı ve güçlü finansal yönetim

Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) dedahil olmak üzere otomotiv lojistiği tedariğinde Avrupa başkanı olan ve multimodal tedarik zincirinde global pazarda birinci 10’da yer alan GEFCO, 31 Aralık 2020’de sona eren 2020’nin 12 aylık mali sonuçlarını açıkladı.

GEFCO İdare Konseyi Lideri Luc Nadal mali sonuçlarla ile ilgili şunları söyledi:

“Özellikle yılın birinci yarısında COVID-19 salgınının işimiz üzerindeki olumsuz tesirine karşın sahip olduğu dayanıklılığı gösteren GEFCO’nun 2020 sonuçlarından gurur duyuyorum.Global bir multimodal tedarik zinciri uzmanı ve Avrupa’da başkan otomotiv lojistiği tedarikçisi olarak, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için bütün imkanlarımızı seferber ederken, maliyet kalemlerimizi de denetim edebildik. Gelirlerimiz Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında global ticarette yaşanan büyük çaplı aksamalar doğrultusunda düşüş yaşadı, lakin 2020’nin ikinci yarısında faaliyetlerimizi müşterilerimizin üretimi yükseltme programlarına uygun olarak artırmayı başardık. GEFCO’nun geniş otomotiv ve endüstriyel müşteri portföyü sayesinde, bu güç koşullar altında bile sağlam bir faaliyet kâr marjı sürdürme becerimizden epeyce mutluyuz.

Kuvvetli geçen 2020 yılı boyunca bize olan bağlılıkları ve itimatlarını gösteren müşterilerimize ve ortaklarımıza samimiyetle teşekkür ederim. Bu bağlamda, her vakit işbirliği ve anlayış ruhu içinde çalışarak, en eski müşterimiz Groupe PSA da dahil olmak üzere otomotiv müşterilerimizin tedarik zincirlerini sürdürmeleri için tahliller bulmalarına yardımcı olmaya devam ettik. Otomotiv dışı müşterilerimiz için ise çeşitlendirmeye gittik ve multimodal lojistik tahlillerimizi değişen gereksinimleri karşılayacak biçimde uyarladık. Hava ve Karayolu Time Critical tahlillerimiz sayesinde sıhhat hizmetleri, süratli tüketim eserleri ve elektronik sanayilerindeki müşterilerimizden büyük talep gördük ve tüm zahmetleri aşmayı başardık. Çalışanlarımız ise 2020 yılında Partners, unlimited taahhüdümüzü yerine getirip harika hizmet sağlayarak iş ortaklarımızı destekledi. Bu süreçte ise, iş ortaklarımızın ek ihtiyaçlarını karşılamak için yeni sıhhat ve güvenlik tedbirlerini sıkıntısızca ve rekor müddette uygulamaya aldık. 2021’de ise, dünya çapındaki çalışanlarımızın sıhhati ve güvenliğine büyük değer göstererek, sınıfının en yeterlisi tedarik zinciri tahlilleri sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz.”

2020 finansal pahaları

Milyon Euro (€)

MY 2020

MY 2019

Fark

Gelirler

3,804.8

4,738.7

-19.7

Bitmiş Araç Lojistiği

1,545.7

1,978.8

-21.9

Kara ve Kontratlı Lojistik

1,828.5

2,278.4

-19.7

Hava ve Deniz

339.8

334.4

1.6

Endüstriyel Hizmetler

90.8

147.2

-38.3

Üçüncü taraf hizmetlerin maliyeti

(2,701.6)

(3,369.0)

-19.8

Olağan Faiz ve vergiler hariç yarar (FVÖK)(1)

140.3

204.7

-31.5

Net finansman borcu(2)

149.1

347.7

-57.1

(1) Olağan FVÖK, yinelenmeyen faaliyet gelir ve masraflarından evvelden ölçülmektedir.

(2) Net finansman borcu, nakit ve nakit benzerlerinin net finansal borcuna karşılık gelir. Finanman borcu banka borçları, kira yükümlülükleri (UFRS 16 ve UMS 17), türev araçları, çalışan kar paylaşım fonları, garantiler ve başka borçlanmaların toplamıdır, fakat azınlık faiz iktisapları üzerindeki borçları içermez. Kira yükümlülükleri hariç tutulduğunda, net finansal açık 31 Aralık 2020 prestijiyle 158,9 milyon Euro meblağında net finansal nakde dönüştürülmüştür.

Finans ve Strateji Lider Yardımcısı Pavel Ilichev ise şöyle konuştu:

“GEFCO’nun 2020’deki güçlü finansal idaresinden epeyce mutluyum. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin işlerinde yaşanan kesintiler nedeniyle gelirlerimizde yüzde 19,7’lik bir düşüş yaşadık, lakin 2019’da elde ettiğimiz yüzde 4,3’e kıyasla, yüzde 3,7’lik değerli bir faaliyet kâr marjını bu sene de müdafaayı başardık. Bu doğrultuda, Mart ayında sonu belirli olmayan Covid-19 krizi başladığında, tertip genelinde sıkı mali denetimleri güçlendirerek finansal tesirleri sınırlamak için tedbirler aldık. Ayrıyeten, asset-light iş modelimiz sabit ve değişken maliyetlerde esneklik sağlamaya devam ederken, kimi ülkelerde devletin istihdamı korumak için sağladığı dayanaklardan de yararlandık.

GEFCO’nun gibisi görülmemiş müspet özgür nakit akışının güçlendirdiği likidite durumumuz sayesinde de ek finansman arama muhtaçlığı yaşamadık. Odağımızı seçici yatırım harcamalı stratejik teşebbüsler üzerinde ağırlaştırdık ve otomotiv sanayisinin elektrifikasyonunu desteklemek için tesislerimizin pek birçoklarına araç şarj istasyonları yerleştirdik. Sonuç olarak, GEFCO’nun nakit yaratma konusundaki güçlü yeteneği ve mevcut düşük kaldıraç oranımız ile dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere direnmemize imkan sağladı. Önümüzdeki yılda da buna bağlı ekonomik güzelleşme için yeterli bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum.”

GEFCO Kümesi, 2020 mali yılında 3,8 milyar Euro gelir elde etti ve 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 19,7 düşüş yaşadı (Bir evvelki devirle tıpkı operasyonlarda yüzde 17,3 düşüş). Bu doğrultuda gerçekleşen kısım başına sonuçlar ise aşağıdaki üzeredir:

  • Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) ünitesi, otomotiv sanayisine paralel olarak bir düşüş yaşadı.(IHS Markit’in açıkladığı sayılara nazaran Avrupa otomotiv üretimi 22 azaldı). Gelirler, 2019’a kıyasla 454,0 milyon Euro düşüşle 1.545,7 milyon Euro olarak gerçekleşti ve kaybın büyük kısmı 2020 ikici çeyrekte meydana geldi (Raporlanmış yüzde 21,9 ve Bir evvelki devirle tıpkı operasyonlarda yüzde 20,5 düşüş kaydedildi.) Buna karşın, 2020’nin dördüncü çeyreğinde, 2019’un tıpkı periyoduna eş düzeye ulaşıldı. Yaşanılan bu kayıplar sırasında bitmiş araç lojistiği kısmı, müşteri araba fabrikalarının süreksiz olarak kapatılmasını ve gibisi görülmemiş kısıtlamalar altında faaliyet gösteren lojistik akışları muvaffakiyetle yöneterek kesiminde önder uzmanlığını kanıtladı.
  • Kara ve Kontratlı Lojistik (OVL & CL) ünitesi, çeşitlendirilmiş müşteri portföyü sayesinde Bitmiş Araç Lojistiği kısmına oranla daha az etkilendi. Gelirler yüzde 19,7 azalarak 1.828,5 milyon Euro oldu. (Bir evvelki periyotla birebir operasyonlarda yüzde 18,1’lik düşüş.) Kara ve Kontratlı Lojistik kısmı, karayoluyla daha fazla Time Critical tahliller sundu ve üretim faaliyetlerinin yine başlatılması ile müşterilerin envanter hazırlığını yapmalarına yardımcı oldu.
  • Hava ve Deniz (A&S) ünitesi, temel tıbbi materyalleri ve şahsî müdafaa ekipmanlarını Asya’dan Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya dağıtmak için hava yoluyla Time Critical tahlillere yönelik güçlü bir taleple karşılaştı.Bu bağlamda gelirler, 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 1,6 artarak 339,8 milyon Euro’ya yükseldi (Bir evvelki devirle birebir operasyonlarda yüzde 4,9’luk artış).
  • Endüstriyel Hizmetler (IS) ünitesi, yüzde 38,3 düşüşle (Bir evvelki devirle tıpkı operasyonlarda yüzde 12,2’lik azalma) 90,8 milyon Euro gelir bildirdi. Bununla bir arada, hafif montaj operasyonlarının 31 Aralık 2019’da Groupe PSA’ya devredildiği açıklandı. Meydana gelen yüksek düşüşün bu zaman sürecinin sonucu olduğu bildirildi.

Kıymetli işletme kârlılığı ve sıkı bir işletme sermayesi idaresi ile beslenen sağlıklı finansal konum

2020’nin birinci yarısındaki sıhhat krizine ve kapanmalara karşın, GEFCO Kümesi 2019’a kıyasla sadece 60 baz puan düşüşle ve yüzde 3,7’lik bir marjla, toplam 140,3 milyon Euro’luk kıymetli bir olağan faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) elde etti. Bu sağlam olağan FVÖK’ün şu faktörlerden kaynaklandığı belirtildi:

  • Her düzeyde güçlü maliyet denetimi ve ilgili tasarruflar
  • Asset-light iş modelimizi öne çıkaran, üçüncü taraf hizmet maliyetinde 667,4 milyon Euro azalma
  • 2020’nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde iş güzelleştirme faaliyetleri ile işletme kârı açısından GEFCO tarihinin en güçlü dördüncü çeyreğinin kaydedilmiş olması

GEFCO, işletme karlılığının yanı sıra sıkı işletme sermayesi idaresi ve seçici yatırım harcaması uygulayarak, nakit üretimini artırdı ve 285 milyon Euro’ya yakın rekor bir nakit akışı sağladı. (2019’a kıyasla 70 milyon Euro artış.)

31 Aralık 2020 prestijiyle, GEFCO Kümesi’nin net finansal borcu, bol ölçüde likidite hissesi yaratan bu kararlardan faydalanarak, 31 Aralık 2019’daki 347,7 milyon Euro’ya kıyasla 150 milyon Euro’nun altında net açık yarattı ve toplam borcun daha evvel eşi görülmemiş bir oranda düşük olmasına yol açtı.

Elektrikli araç (EV) lojistiğine stratejik yatırımlar ve Moveecar ile kullanımdaki araçların idaresi için tahliller

Mobilite kesimi tüketici talebinde, çevresel düzenlemelerde ve elektrikli araç (EV) satışlarını destekleyen hükümet programlarında daima bir artışla karşı karşıya. Bu bağlamda da, elektrikli araçlar için pazar hissesinin 2026’ya kadar yüzde 26’ya ulaşması bekleniyor ve tedarik zincirlerinin hem yanmalı hem de elektrikli araç güç aktarma organlarını tıpkı anda yönetmesi gerekecek. Karmaşık tedarik zinciri çözümlerindeki uzmanlığıyla GEFCO, dönüşümlerini gelen, giden, satış sonrası ve kullanım ömrü sonu pil idaresini içeren uyumlu, yenilikçi, çevik ve ölçeklenebilir tahlillerle desteklemek üzere MESKEN üreticileri ve perakendecileriyle paydaşlık yaptığını duyurdu. Örnek olarak da GEFCO, bitmiş elektrikli araç lojistiğine yönelik artan talebi yönetmek için tüm tesislerine şarj istasyonları yerleştirimine başlandığını açıkladı. Birleşik Krallık’ta ise GEFCO, dört Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) tesisinde akıllı tamirat ve teslimat hizmetleri sunmak için elektrikli araba abonelik hizmeti Onto ile çalışmaya başladığını duyurudu. Küme ayrıyeten, potansiyel filo müşterilerine elektrikli araç dönüşümlerini ve teslimatları sağlamak için LEVC ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Buna bağlı olarak faaliyete geçirilen Moveecar, mobilite kesimi için (otomobil üreticileri, perakendeciler, kiralama şirketleri, mezat firmaları vb.) bir arabanın birinci tescilinden kullanım ömrünün sonuna kadar çeşitli isteğe bağlı hizmetler sunan bir GEFCO Group markasıdır. Moveecar’ın entegre hizmetleri; depolama, tamirat, nakliye ve değerlendirmelerin yanı sıra konsiyerj ve idari hizmetler dahil olmak üzere tek yahut çoklu ihtiyaçlar için tasarlandı. Ayrıyeten, GEFCO’nun uzmanlığından ve profesyonel iş ortağı ağlarından yararlanan Moveecar’ın tahlilleri, dinamik bir dijital platform aracılığıyla kullanılabileceği belirtildi. Şu anda mobilite kesiminde bulunan birçok firmanın, direkt stok alanlarından son müşterilere araç teslimatı ve kullanılmış otomobil depolama ve yenileme de dahil çeşitli hizmetler için Moveecar’ın dijital platformunu kullandığı tabir edildi. Örnek olarak, Şangay’da faaliyet gösteren GEFCO ünitesinin, Volvo’nun kişisel araba teslimatları için elektrikli araç markası olan Polestar ile iş birliğine gittiği açıklandı.

Müşteri kontratı uzatmaları ve yeni mutabakatlarla ile desteklenen Pazar Müşterileri portföyü

GEFCO, endüstriyel, tüketici eserleri ve ömür bilimleri dallarında başarılı bir formda çeşitlenirken otomotiv lojistiğindeki liderliğini güçlendirmeye devam etti. Buna bir örnek olarak GEFCO Küme, dünyanın önde gelen e-ticaret perakendecilerinden bir adedine hizmet veren bir müşterisi için atölye faaliyetini 10.000 minivan aracın transformasyonunu gerçekleştirecek halde genişletti. 2020’de GEFCO’nun Pazar Müşterileri (en eski müşteri Küme PSA dışında kalanlar) toplam gelirlerin yüzde 50’sini temsil ediyordu.

Yapılan işbirlikleri ile Bitmiş Araç Lojistiği’nde Skoda, araçların depolanması ve Slovakya bayi ağına dağıtımı için GEFCO ile beş yıllık bir paydaşlık imzaladı. Küme ayrıyeten Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Rusya’da Toyota ve Lexus araçlarının dağıtımına yönelik mutabakatını da yeniledi. Fransa’da ise Ford, Avrupa’da halihazırda bulunan iştirakini güçlendirerek, yılda 40 bin yeni araç dağıtmak için GEFCO ile bir iştirak imzaladı. GEFCO ayrıyeten İspanya’da Renault, Nissan ve Dacia için faaliyetlerini genişlettiğini açıkladı ve bitmiş araçları Avrupa’dan dünyanın geri kalanına deniz yoluyla ihraç etmek için kamyon üreticisi MAN ile bir iştirak imzaladı.

Kara ve Kontratlı Lojistik’te ise GEFCO, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinden Çek Cumhuriyeti’ne kesim tedarik etmek için dünyanın en büyük otomotiv kablo tesisatı üreticisi Yazaki ile bir kontrat imzaladı. Buna ek olarak Electrolux ise Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Romanya’daki montaj fabrikalarından eserlerin dağıtımında GEFCO’ya olan itimadını tazeledi. Ayrıyeten Nestlé de Yunanistan, Polonya, İsviçre, Fransa, Türkiye, Portekiz ve Sırbistan’da su, kahve, evcil hayvan bakımı ve sıhhat eserleri dağıtımını GEFCO’ya emanet etti. Bina inşaatı için yalıtım materyalleri uzmanı olan Knauf ise, gereçlerin Fransa ve Belçika’dan taşınmasında GEFCO ile iştirak kurdu. Birleşik Krallık’ta da GEFCO, operasyonlarını desteklemek için bilime dayalı teknolojilerde uzmanlaşmış çok uluslu bir ABD şirketi ile uzun vadeli bir mukavele imzaladı.

Yine Kullanılabilir Ambalajda Jaguar ve Land Rover, Birleşik Krallık’taki GEFCO ile olan kontratını 2021 yılına kadar uzattı. Ayrıyeten GEFCO, entegre lojistik hizmetler sunan önde gelen markalarla pek çok yeni kontrat daha imzaladı. Örneğin GEFCO, Royal Enfield ve Zontes markaları için Meksika’ya motosiklet ithalatı ve depolanması üzerine mukaveleler imzaladı.

Endüstriyel Hizmetler‘de ise, global ticari araç üreticisi Foton Motors, ticari araçların montajı için Brezilya’daki GEFCO ile bir paydaşlık muahedesi imzaladığını duyurdu.

Hava ve Deniz kesiminde pozisyonunu güçlendiren GEFCO, birinci uzun vadeli deniz nakliyeciliği teşebbüslerini başlatmak üzere, önde gelen bir Ömür Bilimi ve Sıhhat kümesi ile paydaşlık kurdu. GEFCO’nun bu alandaki uzmanlığı, sahip olduğu sertifikaları ve müşteri ile uzun müddettir devam eden paydaşlığı sayesinde, iki firma 15 bini aşkın ‘yirmi fite muadil birim’ tıbbi gerecin (TEU) dünya çapında teslimatını gerçekleştirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı