Connect with us

Merhaba, ne aramak istersiniz?

Ekonomi

Forum İstanbul 2021 birbirinden önemli konuklarıyla ilk günü tamamladı…

Ulusal ve milletlerarası seviyede fikir başkanı pozisyonundaki itibarlı isimleri 20’nci sefer online olarak bir ortaya getiren Forum İstanbul …

Ulusal ve milletlerarası seviyede fikir başkanı pozisyonundaki itibarlı isimleri 20’nci sefer online olarak bir ortaya getiren Forum İstanbul 2021 birinci gün öğlenden sonra oturumları ile tamamlandı.

Gülsan Holding oturum sponsorluğunda gerçekleşen forumun akşamüzeri ‘Gelecek Senaryoları ve Öngörüleri’ başlıklı ikinci oturumundaEBRD Risk ve Ahenk Lider Yardımcısı & CRO Annemarie Straathof konuk konuşmacı olarak oturumun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 2021’de de devam eden bir büyüme olmasının gerçekçi bir beklenti olduğunu fakat bunun ıslahat uygulamaları, pandemi ve istikrara bağlı olduğunu belirten EBRD Risk ve Ahenk Lider Yardımcısı & CRO Annemarie Straathof, “Kovid-19 krizinin dünyanın yüzleştiği en büyük şoklardan biri oldu. Bu krizi büyümenin 2019 yılında keskin bir biçimde -7,5’e yavaşladığını EBRD bölgesi ekonomilerde de gördük. 2020’de de -1 daha eklendi. Neredeyse tüm ülkeler gayri safi ulusal hasılada bir daralma yaşadı. Türkiye, Çin dışında 2020’de müspet rekor kıran tek G20 ülkesi oldu. Krizin direkt tesiri EBRD ülkeleri nüfusunun daha büyük bir kısmı tarafında hissedilirken, başka yandan gelişmiş algıda krizin yükü orantısız olarak düşük gelirliler, eğitim ve bayanın üzerine bindi. Covid-19 krizi küresel finans krizine nazaran çok daha büyük ve gerçek ekonomik tesire sebep oldu. Ülkelerdeki ekonomik yapısal zayıflıkları ortaya çıkardı ve kapsayıcı iktisatların geliştirilmesi gereksinimini ortaya koydu. Toparlanma suratı ise aşı suratına bağlıdır. EBRD ise 2020’de 11 milyar Euro rekor yatırım yaptı. Krizden ötürü kamu ve özel kuruluşlarına yaşadığı nakit düşüncesi için dayanak verdik,” dedi

Türkiye’deki belediyelerle çalıştıklarını, yeşil kentin gündemlerinden biri olduğunu söz eden Straathof, Avrupa Yeşil Muahedesi ve Paris Anlaşması’nın da imzalanmasıyla birlikte Türkiye’nin endüstrideki rekabetinin güçleneceğinin altını çizerken, “Yeni teknolojiler, Ar-Ge ile güç ve ulaştırma altyapı kesimlerinin daha yeşil ve daha akıllı olma konusunda birlikte çalışacağımızı görmekten memnunluk duyuyoruz.” dedi

Akabinde Forum İstanbul Onursal Lideri & TEB İdare Heyeti Lideri Yavuz Canevi moderatörlüğünde; DenizBank Finansal Hizmetler Kümesi CEO’su Hakan Ateş, Partners Group USA İdare Konseyi Lideri ve Danışman Ortağı & Institute of International Finance (IIF) Eski Lideri Dr. Charles Kollara, Atlantik Kurulu Kıdemli Bağımsız Üyesi Hung Tran, Forum İstanbul Onursal Lider Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İlter Turan, Galileo Küresel Advisors İdare Şurası Lideri ve CEO’su Georges Ugeux kıymetlendirme ve öngörülerini paylaştılar.

Oturumda ‘Pandemi ile resetlenen dünya nasıl gözükecek?’, ‘Sürdürülebilir kapitalizmin geleceği…’, ‘Çok Paydaşlı’ geleceğin inşası…’, ‘Küresel iktisat nasıl güzelleşir?, Toparlanma K tipi mi olacak?’, ‘Glokalleşme: Küreselleşme +Lokalleşme yeni paradigmasının değiştirdiği yeni dünya kuralları nelerdir?’, ‘ Teknoloji, Sıhhat, Toplumsal Medya üzere pandemi ile değişen öncelikler dünyayı değiştirmeye nasıl devam edecek?’ üzere bahisler masaya yatırıldı.

KOBİ’ler Desteklenmeli

Açılış konuşmasının akabinde birinci kelamı alan DenizBank Finansal Hizmetler Kümesi CEO’su Hakan Ateş, Kovid-19 devrinde global ekonomini röntgenini çekti:

“Kovid-19 salgını bir sıhhat krizi fakat hem arz hem talep taraflı bir şoka sebep oldu. Bu krizden hasarsız çıkmanın imkanı maalesef yok. Şimdi dünyada 1,6 milyar doz aşı yapılabildi. Lakin tüm dünyayı aşılamak için bunun 10 katına muhtaçlık var ve bu aşılar muhakkak periyodlarla tekrarlanmalı. İktisat tarafında ise 2020’de IMF sayılarına nazaran 3,3 büyümesi beklenen global gayri sayfi hasıla 3,3 küçüldü. 114 milyon istihdam kaybı yaşandı. Global borç stoku ise 30 trilyon dolar artarak son 1 yılda 289 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı. Dünya gayri safi ulusal hasılası 85,4 trilyon dolar olduğu göze alınırsa borçlanma 3 katına ulaştı. Salgın öncesi yoksulluk hududundaki 30 milyon insanın buradan kurtulması beklenirken, tersine 90 milyon ek oldu ve toplam yoksulluk hududu altında yaşayan insan sayısı 730 milyona ulaştı. Devletler bu krizi yönetmek ismine ekonomik harcama istikametli siyasetler izliyor. Devlet borçlanması mali tarafında artarken, iş veren dayanakları, toplumsal transferler gelişmiş ülkelerde gayri safi ulusal hasılanın 10 ile 19’a kadar yükselebilirken, gelişmekte olan ülkelerde kaynak azlığı nedeniyle 7 civarında kaldı. Türkiye’de toplam takviyenin yüklü kısmı bankalar üzerinden mobilize edilen garantili krediler biçiminde oldu.”

Dünya genelinde 16 trilyon dolara ulaşan mali dayanaklar gerçekleşmeseydi pandemi ziyanı 3 katından daha fazla olabileceğini belirten Ateş, mali dayanaklar ve aşının beklenenden süratli toparlanma getirdiğini vurguladı. Ateş, şöyle devam etti:

“Yaşanan istihdam ve eğitim kaybı, borçluluk oranlarındaki artış ve artan eşitsizlikler gelişen ve az gelişmiş ülkelerdeki ekonomilere kalıcı hasarlar verdi. Yüksek likidite ve arz dengesizlikleri başka taraftan artan tasarruflar ve ertelenmiş talep, harcaması da enflasyonu da faizi de yüksek bir ortam oluştururken bu üçü birbirini besleyen bir döngü haline geldi. Gelişmiş ekonomilerde de bu süreç başlayabilir diye düşünüyorum.”

Son olarak Ateş, aşılama ve üretim tedarik sorunlarında devlet dayanağı olmazsa tahlilin çok kolay olmadığını altını çizerken, 99’dan fazlası KOBİ olan Türkiye’de KOBİ’lerin desteklenmesi ile iktisadın sağlam dokusunun ayakta tutulabileceğini belirtti.

ABD İçin Enflasyon Riski Artıyor

ABD’de ekonomik toparlanmanın nasıl olduğundan bahsederek kelamlarına başlayan Partners Group USA İdare Şurası Lideri ve Danışman Ortağı & Institute of International Finance (IIF) Eski Lideri Dr. Charles Kısımlara, “ABD iktisadı kaç aydır aslında kalkınmayı yaşıyor lakin bu çok da kurallara nazaran gitmiyor. Elbette piyasa ayarlamalar İstihdamda tercihleri değişti talepleri değişti, istihdamda yetenekleri seti değişti. Biden İdaresi, artık bu zorlukları sonlandıracak biçimde bir süreç başlattı. Lakin ABD iktisadına olması gerekenden fazlası yapılırken enflasyon riskleri artırılıyor,” dedi.

İktisatta Özgürlükten Uzaklaşma Dünyanın Ortak Kaygısı

Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ortasındaki ekonomik mali münasebetlerden bahsederek konuşmasına devam eden Dr. Charles Kollara, “Çin iktisadında geçtiğimiz 10 yılda bir mucize yaşandı. Yalnızca ucuz iş gücü değil, Çin’in Dünya Ticareti Tertibi ile 2000’lerin başında yaptığı entegrasyon ile dünya iktisat dokusuna Çin de dahil oldu. Bugün daha kuvvetli bir etaba geldi. Beraberinde rekabeti çok daha kırılgan hale getirdi. Tahminen bizim şu anda bununla yaşamaya, bu tansiyon ve rekabetle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Zira yalnızca ticari bağlantıların değişimi değil, tüm milletlerarası alakaları etkileyecek. Bir başka mevzu ise, ki bunun geleceğe biraz daha ışık tutacağını düşünüyorum. Daha uygun bir ekonomik sistem istiyoruz lakin ekonomik ve mali özgürlüğe paha veriyor muyuz? Şayet bedel veriyorsak tasa ve çekincelerimizi lisana getirmeliyiz. Demokratik hükümetlerde de bunların lisana getirilmesi lazım. Ne yazık ki demokratik ülkelerde dahi çok fazla özgürlük kalmadı. Çok sayıda artan regülasyonlar kelam konusu. Kimileri sahiden çok gerekli olabilir; mesela çevresel alanda yapılanlar lakin kimileri ise temel rekabet kıymetlerine müdahale ediyor. Demokratik hükümetlerde de popülizmin getirdiği bir yan eser diyebiliriz,” Sözlerini kullandı.

Dünya Nüfusunun Yüzde 52’si Anti-Demokratik İdare Altında Yaşıyor

Dünya nüfusunun 52’sinin anti demokratik idareler altında yaşadığına dikkat çeken Atlantik Kurulu Kıdemli Bağımsız Üyesi Hung Tran, “Temel itibariyle pandemiyle bakınca bizim kırılganlığımızı görüyoruz. Viral pandemiler esnasında ne hale geldiğimizi görüyoruz. Daha da değerlisi şu anda dünya bu türlü bir şeyler karşı karşıya. Bu halde bile hala birbirimiz sevmiyoruz ve bir taraftan da yeni rekabet kelam konusu. Evvelden ideolojik olan sıkıntı ABD ve Çin açısından artık yönetişimle ilgili birtakım meselelere dönüştü. Çin’in bakış açısında gelişmekte olan ülkelerde kendi otoriter devlet kapitalizmini sunmuştu. Bunu bir reçete olarak sundu ve ulusal egemenlik bağlamında ve iç işleri bağlamında bu da birtakım kapalılıklar meydana getirdi. Her iki tarafta durumlarını kurmak için paydaşlık ve ittifaklar da kurmak istedi. Evvelki soğuk savaşa nazaran ABD ve Batı epey savunmacı görünüyor. Son 15 yıldan bu yana barış bağlamında beşerler farklı ülkelerde yaşıyor ve demokratik açıdan bozuklukları görüyor. Dünya nüfusunun 52’si anti-demokratik idareler altında yaşıyor,” dedi.

Toplumsal Devlet Anlayışı Yine Güç Kazandı

Globalleşme zıtlığının yaygınlaştığına dikkat çeken Forum İstanbul Onursal Lider Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İlter Turan,Geriye baktığımızda değişim çok boyutlu, herkese olgulara kendi açısından bakıyor. Örneğin ABD’yi keşfedenler açısından orayı buldukları mısır, domates ve patatesin çok büyük bir ehemmiyeti yoktu. Lakin beşerler tarihini en fazla etkileyen şeyler bu üç eserdi. Bunlar olmasaydı nüfus bu kadar büyük olmayacaktı. Beslenme sorunu açısından ABD’de bulunan altın ve gümüşü Osmanlı ne manaya geldiğini alışılmamış bir enflasyon yaşaması ile anlaşıldı. Sovyetler dağılmadan evvel birkaç ay evvel dağılacağını kestiremiyorlardı,” dedi

Kelamlarını globalleşme zıtlığının yaygınlaştığı hatırlatması ile sürdüren Turan, “Bu aykırılık, şurası tertip ve sistemi yöneten seçkinlere karşı popülist bir isyan şekliden gerçekleşiyor. Bu anti-globalistler, kendi ülkelerinin siyaset seçkinlerinin toplumlarından kopuk, saygısız ve sıkıntılarına karşı kayıtsız olmakla suçluyor . Büsbütün haksız değil. Küresel bedelleri savunana süreksiz olsa da ziyan görenleri küçümsediler. Bilhassa iki hususun sembolik sorun teşkil ettiğini görüyorum. Biri artan ithalatın yarattığı ileri sürülen işsizlik. İkincisi ise ulusla iş gücüne haksız rekabet yarattığı ileri sürülen, ayrıyeten bir kültür tehdidi olarak da algılanan göçmen göçü. Bu da direkt küreselleşmenin eseri olmasa da teknolojinin ilerlemesiyle sıradan işler yapabilme imkanlarını zayıflatacağı ve daima işsizliğe mahkum edeceği kaygılarını da bu listeye eklememiz de mümkün. Küreselleşmenin yararlarını savunanlar sıkıntıların aşılması için kamuoyunu ikna etme zaruriliği hissetmeli yoksa kaybetmeye mahkumlar. Diğer bir alan salgının küreselleşmenin toplumsal devleti önemsemeyen cephesini de çökerttiğini önemsemeliyiz. Toplumsal devlet anlayışı tekrar güç kazandı. Bu sonuç gelecekte de yükünü hissettirmeye çalışacak.” Sözlerini kullandı.

Galileo Küresel Advisors İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Georges Ugeux, “Sistem içerisinde oluşan riskler artık katlanamaz hale geldi. IMF’nin durumu şu anda yaklaşık olarak 16 trilyon dolarlık bir sendeleme var. İnanılmaz bir kayma var. Özel daldan devlet bölümüne geçen, İkinci Dünya Savaşı’nda olmuştu bu türlü bir şey, fakat biz savaşta değiliz. Girip çıkan paralar birden fazla vakit spekülatiftir. Para enjekte edilip bu durumdan kurtulmak kelam konusu değil. Tıpkı vakitte popülist bir dünyada yaşıyoruz. Bizler artık iki dünyanın sıkışmasını kaldıramayız. Rusya ve Çin’in yakın olması muazzam derecede fazla. Doğal ki ABD her ne kadar farklılar olsa da yeniden de Atlantik İttifakı içerisinde bir ortada olmak durumundayız.

Hayat Uzunluğu Muvaffakiyet Mükafatı Hakan Ateş’e Verildi

Oturumun çabucak akabinde 20. Forum İstanbul Ödül Merasimi kapsamında Hayat Uzunluğu Muvaffakiyet Ödüllerinden ilkitüm ömrü boyunca bankacılık kesimine kattığı bedel ve çalışmalar sebebiyle duayen bankacı DenizBank Finansal Hizmetler Kümesi CEO’su Hakan Ateş’e takdim edildi. Forum İstanbul Lideri Sayın Aclan Acar Forum İstanbul Heyeti ismine bir defa daha teşekkürlerini sunarken, hislerini paylaşan Ateş, Bu mükafatı çok büyük bir onurla kabul ediyorum ve size minnettarlığımı tabir ediyorum. Burada nitekim Aclan Beyefendi kusursuz bir özet yaptı. 22 yaşın birinci günlerinde başladığım bankacılık mesleğimde 40. yılımı tamamladım. Türlü hizmetlerim oldu. Bu çeşit vazifelerde bulunma talihini elde edebildim. Bu mükafatı konutumun en değerli köşesinde saklayacağım. 2 on yılı devirmiş niyet platformu olan Forum İstanbul’a ve siz kıymetli yöneticilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

İlginizi Çekebilecek Haberler

Eğitim

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), 2008 yılında vefat eden ve mirasını Vakfa bağışlayan Nirun Şahingiray’ın ismini ve anısını yaşatmak ...

Eğitim

Çocukların izleyebilecekleri, okuyabilecekleri ve oynayabilecekleri içerikleri kıymetlendirerek, ebeveynlere ve bu alanda çalışan uzmanlara ...

Ekonomi

Bugün Avrupa'da en çok satan her on araçtan üçü SUV. Çok tercih edilen daha büyük ve daha çok taraflı SUV'lere özel lastik teknolojisi her...

Sağlık

Süratle İlerleyen Teknolojinin Son Eseri Olan Eklem İçi Enjeksiyon Tedavisi, Ameliyat Olamayan, Olmak İstemeyen Hastalar İçin Umut Işığı Oldu ...