Engellilerin Tüketici Hakları Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı

Engellilerin Tüketici Hakları Projesi’nin açılış toplantısı, engelli ve tüketici hakları alanından sivil toplum örgütü temsilcileri, uzmanlar, aktivistler ve engellilerden 100’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (Anayurt) – Engellilerin Tüketici Hakları Projesi, açılış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı pandemi koşulları nedeniyle Zoom uygulaması üzerinden ve engelli ve tüketici hakları alanından sivil toplum örgütü temsilcileri, uzmanlar, aktivistler ve engellilerden 100’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında söz alan Proje Koordinatörü Coşkun Gök engellilerin hem Türkiye’de hem de dünyada olgusal sorunları olduğunu eğitimden sağlığa, mekânların kullanımına kadar birçok alanda hak kayıpları yaşadıklarını belirtti. Engellilerin yaşadıkları bazı sorunların ise görünmez olduğunu, bunlardan birisinin de engellilerin tüketici hakları olduğunu ve projenin bu soruna çözümler üretmek amacıyla yapıldığının altını çizdi. Coşkun Gök, projenin toplumda bir farkındalık oluşturmak amacının yanı sıra diğer ülkelerde engellilerin tüketici hakları konusundaki mevzuatları ve iyi uygulamaları araştırarak Türkiye için politika önerileri hazırlayacaklarını belirtti. Projenin esas ağırlık kısmını ise Avrupa Birliği ve Türkiye’den engelli ve tüketici hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini bir ağ altında bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Ardından söz alan AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ise Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin AB ile ilişkilerde önemli bir yeri olduğunu, ayrıca bu projenin Engellilik hareketi için önemine vurgu yapıp projenin uygulanmasında bundan sonraki süreçte de desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Engelliler Konfederasyonu adına söz alan Genel Başkan Fermani Kurtel toplumda engellilerin dezavantajlı bir konumda olduğunu söyleyip mal ve hizmete ulaşmakta büyük zorluklarla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise engellilerin en temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, eğitim ve sağlık hakkı için gerekli yasal düzenlemelerin yanı sıra teknik alt yapısının da oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantı katılımcıların görüş ve katkılarının ardından sona erdi.