Çeklerin İbraz Süresi Değil Takip Süresi Ertelenmeli!

30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun değişikliği ile Mayıs sonuna kadar vadesi olan çeklerin ibraz müddetinin ertelenmesinin imalat sanayine tesirlerini kıymetlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) İdare Heyeti Lideri Selçuk Gülsün: “Sektörümüz başta olmak üzere tüm imalat sanayi kollarında artan hammadde fiyatları işletme sermayesi muhtaçlığını arttırmışken, işletmelerin nakit akışını daha da bozacak böylesi bir adım endüstride çarkların durması manasına gelecektir” dedi.

Düzenleme ile çek ibrazı ertelenirken işletmelerin bankalara olan kredi ödemelerine yönelik hiçbir tahlil geliştirilmemiş olduğunun altını çizen Selçuk Gülsün, “Unutulmaması gereken bir başka değerli nokta ise ülkemizde imalat endüstrinin kullandığı hammaddenin büyük bir kısmının ithalata dayalı olduğudur. Plastik bölümü üzere birtakım üretim kısımlarında ithal hammaddenin toplam tüketim içerisinde hissesi 85’e kadar çıkmaktadır. Ne bu eserlerin ticaretini yapan tüccarların, ne ithalatı direkt kendisi yapan sanayicilerimizin yurtdışında yerleşik üreticilere olan ödemelerini bekletme bahtı yokken alacaklarının ertelenmesi akıl alır bir yaklaşım değildir. Devletimizin bu sıkıntı günlerde çekini ödemekte zahmet çeken sanayicimizi ve esnafımızı desteklemesi toplumsal devlet yaklaşımının bir gereği olmakla birlikte bu takviye devletin kendi kaynakları ile sağlanmalıdır” dedi.

İbraz Değil Karşılıksız Çeklerin Takibi Ertelenmeli

Ülkemiz ticaretinde vadeli ödemenin çok yaygın olduğunu belirten Gülsün: “En yaygın olarak kullanılan vadeli ödeme aracı ise çek olarak karşımıza çıkmakta. İşletmeler finansal nakit akışlarını planlarken bu çeklerin vadesinde ödeneceğini öngörerek planlama yapıyor. Kelam konusu düzenleme ile 1 ay müddetince tüm çeklerin ibraz müddetinin ertelenmesi ise işletmelerin finansal yapısının büsbütün çökmesi manasına gelecektir. Bu sebeple kelam konusu düzenlemede süratle bir değişikliğe gidilerek çeklerin ibraz mühletinin değil karşılıksız çıkan çeklerin takip mühletinin ertelenmesi gerekmektedir. Bu sayede endüstrimizde ve ticaretimizde finansal yapı bozulmayacaktır. Aksi durumda bir domino tesiri ile tüm imalat endüstrinin kilitlenmesi ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Kusursuz Fırtınaya Taban Hazırlanmış

Kelamlarına devam eden Selçuk Gülsün, “Pandeminin tedarik zincirini bozması ve global hammadde sağlayıcılarının zorlayıcı sebep ilan ederek üretimi kısması sonucunda girdi maliyetlerinin tarihi doruklarda gerçekleştiği böylesi bir devirde işletmelerin nakit akışını bozacak olan bu düzenleme adeta harika fırtınaya taban hazırlamaktadır. Ülkemizde işletmelerimizin sermaye yetersizliği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple birçok işletme geniş ticari alacaklar ile hayatını sürdürmektedir. Bu ticari alacakların akışını 1 ay üzere uzun bir mühlet boyunca erteleyecek bu düzenleme işletmeleri toparlanması sıkıntı bir krize itmektedir. Her vakit söylediğimiz üzere bu üzere düzenlemeler daha hazırlanma basamağındayken sivil toplum kuruluşları ve özel bölüm ile istişarelerde bulunulması büyük değer arz etmektedir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı