Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü hakkındaki iddialar Meclis gündeminde

CHP Genel Lider Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut ve mezun öğrencileri ile akademik ve idari işçinin şahsî datalarının bulunduğu bilgi tabanlarının bir firma ile paylaşıldığı savlarını TBMM gündemine taşıdı.

Adıgüzel, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Bir firmaya kullanıcıların açık onayı alınmadan akademik işçi, idari işçi, öğrenci ve mezunların ferdî bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiğine yönelik argümanlar yanlışsız mudur?” sorusunu yöneltti.

Adıgüzel, önergesinin münasebetinde; şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hukuki açıdan baktığımızda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aksiyon ve süreçleri, Şahsî Bilgileri Muhafaza Kanunu’nun açıkça ihlal edildiğini ve okul bileşenlerinin mahremiyet haklarının çiğnendiğini göstermektedir. Şahsî bilgilerin, rektörlüğün nezareti ve onayı dahlinde bir firma tarafından gasp edilmesi kabul edilemez. Rektörlük bilgi güvenliğine dair ihlalleri araştırmak ve tahlil bulmak yerine BTK üyelerini misyondan almayı, Bilgi Bağlantı Dairesi Başkanlığı’na iktidar partisi ile yakın isimleri atamayı ve Bilgi Süreç işçisine baskı kurarak tezleri örtbas etmeyi tercih etmiştir. Her türlü kamusal alana sirayet eden bu idare anlayışı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının mahremiyet hakları ve ferdî bilgi güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün Saray rejimi ve onun kurumları tarafından uygulanan ve yurttaşların ferdî bilgilerine dair her türlü hakkını ve hukukunu ihlal eden anlayışın bir gibisi, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından mikro ölçekte uygulamaya geçirilmektedir.”

“ BU UYGULAMALARIN MÜNASEBETİ NEDİR?”

Adıgüzel, önergesinde Bakan Özer’e şu soruları yer yöneltti:

“-Bir firmaya kullanıcıların açık onayı alınmadan akademik işçi, idari işçi, öğrenci ve mezunların şahsî bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiğine yönelik savlar yanlışsız mudur?

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin bile ismine kamuya açık web sayfaları oluşturduğu Bilgi ve İrtibat Güvenliği Rehberi (BİGR) için yapılan hizmet alımının 21(f) hususuyla bâtın ve davet tarzıyla yapıldığı gerçek mudur? Bu ihalenin rekabete açık formda yapılmak yerine 21(f) ile yapılması için ne üzere haklı münasebetler vardır? BİGR rehberine uyumluluğun acil ve zımnî olarak değerlendirmesinin münasebeti nedir?

-Yine tıpkı halde danışmanlık hizmeti alınan öteki bir firma tarafından sunucuların yönetici şifrelerinin ve uzaktan yönetici düzeyinde erişim hakkının istendiği, data trafiğinin diğer bir sisteme yansısının alınmasının talep edildiğine yönelik tezler gerçek mudur?

-BİGR ahengi danışmanlık ihalesini alan firmanın isminin kapalı tutulması gerekirken firmanın web sitesindeki referanslar listesinde Boğaziçi Üniversitesi’nin isminin yer aldığı yanlışsız mudur? Boğaziçi Üniversitesi’nin isminin mukavele imzalanıp hizmet alımı katılaşmadan firmanın sitesinde yer aldığı yanlışsız mudur?

-Eğer gerçek ise Şahsî Dataları Muhafaza Kanunu (KVKK) çerçevesinde ferdî bilgi güvenliğinin açık bir formda ihlaline yol açacak bu uygulamaların münasebeti nedir?

-Üniversitenin Bilgi Teknolojiler Kurulu’nun feshedilme münasebeti nedir?

-Kurulun feshedilmesinin akabinde oluşturulan Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığına iktidar partisi ile yakınlığı bilinen bir kişinin atandığı yanlışsız mudur? 

-Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığına atanan Faruk Yakaryılmaz hakkında 2014 yılında gazetelerde yer alan haberler hakikat mudur?

-Yeni daire liderinin misyona başladıktan iki gün sonra iki yeni işçi için ilana çıktığı, ilanda ‘6 yıl iş tecrübesi’, Bilgi Süreç de pek de kullanılmayan C# programlama deneyimi üzere aşikâr bir kişiyi tanım eden özellikler bulunduğu yanlışsız mudur? Bu iki kişinin daha evvel alınan işçi için uygulanan imtihanlardan farklı bir formda ve Bilgi İşlem’in bilgisi dışında seçildiği gerçek mudur? Bu iki bireyden birinin bu soru önergesine vesile olan iki hizmet alımından birindeki firmanın çalışanı olduğu yanlışsız mudur?

-Zaten tabir vermiş Bilgi Süreç işçisine sözlerini değiştirmeleri için baskı ve yönlendirme yapıldığı, çalışanlara istemiyorlarsa kendileriyle yollarını ayırmalarının söylendiği hakikat mudur?

-Üniversite BT üst şurası lideri ve üç üyesinin gasp etmekle suçlandığı dokümanların Rektörlük tarafından öteki bir kurula verildiği hakikat mudur? Şayet bu dokümanlar öbür kurula verilebiliyorsa Bilgi İşlem’in bağlı ve sorumlu olduğu BTK neyle suçlanmaktadır?”