Bahçeli’ye karşı gelen açıklamadan sonra AKP’den MHP geri adımı

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi çıkışına karşılık veren AKP Genel Merkez Seçim işleri Lider Yardımcısı Samir Altunkaynak geri adım attı.

Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir amaç olmalıdır” demişti.

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Lider Yardımcısı Samir Altunkaynak ise, Bahçeli’nin kelamlarına şu biçimde karşılık vermişti:

“Anayasa Mahkemesi CMK 174. Unsur kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı son bir karar olmayıp CMK 174. Hususta sayılan münasebetler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuksal olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.

Kaldı ki görülecek bir davaya ait iddianamesinde görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Temele taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da rastgele bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili maddelerde açıkça karara bağlanmıştır.

Verilen kararlara ait tenkitler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda belgede mevcut kanıtlara ve vicdani kanaatlerine nazaran karar verebilsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en temelli teminatıdır. Anayasa Mahkemesi bilhassa son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir.

Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği yahut rastgele bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletmize bit yararı olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi münasebetleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı tüzel tenkit ve yaklaşımlar gizlidir.

İddaname iade münasebetleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa Mahkemesi, belgeyi elbette asıldan inceleyecek ve kesin kararını verecektir. Vereceği karar da Yasa/Dosyada mevcut deliller/Vicdani kanaat ile oluşturulacaktır. Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir.”

AKP’DEN GERİ ADIM

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Lider Yardımcısı Samir Altunkaynak, “Bahçeli’ye cevap verdiği” istikametindeki haberlere ait yeni bir açıklama yaptı.

AKP’li Samir Altunkaynak, şunları yazdı:

“Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra kararın lehine ve aleyhine bir çok görüş sarfedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi CMK 174. Husus kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı kesin bir karar olmayıp CMK 174. Unsurda sayılan münasebetler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası türel olmayan

25 yıllık bir hukukçu olarak iade kararının mahiyeti ve sonuçlarına dair yaptığım değerlendirmeler, rastgele bir kimseyi yahut partiyi maksat almadığı üzere rastgele bir açıklamaya karşılık mahiyetinde de değildir. Kamuoyuna hürmetle duyurulur.”

İşte o iletiler: