Anadolu Grubu’ndan Anadolu yersincabı biyoçeşitlilik projesi

Anadolu Kümesi, etraf siyaseti kapsamında sürdürülebilirlik vizyonunda değerli bir yere sahip olan biyoçeşitlilik alanında,grup şirketleri bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla doğal habitatların korunmasına itina gösteriyor. Biyoçeşitlilik çalışmalarında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Mukavelesi gereklerine uygun bir halde hareket eden Anadolu Kümesi, bu kapsamda, Hatay Tabiatı Muhafaza Derneği ile iş birliği yaparak, Anadolu yersincabı çeşidinin korunmasına ve kuşağını sürdürmesine katkıda bulunmak üzere bir biyoçeşitlilik projesi yürütüyor. Biyoçeşitlilik ve ekolojik istikrarın sağlanması açısından çok değerli bir tıp olan ve popülasyonu giderek azalan Anadolu yersincabı, Memleketler arası Tabiat Müdafaa Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde “tehlikeye yakın”’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Konya Karapınar’da yürütülen ekolojik araştırmalarda 350 birey Anadolu yersincabının tespit edildiği proje ile biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve başka doğal kaynakların korunması ve daha verimli kılınması amaçlanıyor.

Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir ömür dayanak sistemi’

Anadolu Kümesi İcra Lideri Hurşit Kuvvetli, en önemli faaliyet alanları olan bira, meşrubat, perakende ve tarım dallarında sürdürülebilirliğin ve biyoçeşitliliğin korunmasının birbiriyle direkt alakalı olduğu şuuruyla hareket ettiklerini söylüyor. Güçlü, biyoçeşitlilik alanında milletlerarası tertipler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak mahallî ekosistemleri geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir ömür takviye sistemi. Dünya nüfusu gitgide artıyor ve geçim kaynaklarımız gezegenimizin biyolojik çeşitliliğine bağlı. Hiç kuşku yok ki ekosistemler, cinsler ve genler eskisine göre daha süratli kayboluyor yahut ziyan görüyor. Bu kayıplar, gezegenimizin doğal zenginliğini ve hayatın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Tabiata yapılacak en değerli yatırımın biyolojik çeşitliliği koruma etmek, az ve tehdit altındaki cinsleri, canlı popülasyonlarını ve doğal alanları muhafaza altına almak olduğuna inanıyoruz. Bizler, iş dünyası olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati ve olumlu bir rol oynayabiliriz. Anadolu Kümesi olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyor ve şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri kesimlerle alakalı biyoçeşitlilik çalışmaları hayata geçiriyoruz”

Ekolojik istikrar için kıymetli bir cins

Dünya üzerinde çok sonlu bir ömür alanına sahip olan ve daha çok Anadolu’da yayılım göstermesinden ötürü Anadolu yersincabı ismini alan bu tıp, bilhassa İç Anadolu bozkırlarında, yer altında yaşayan bir kemirici çeşit. Anadolu yersincabı habitatının bozulmasının cinse yönelik en değerli tehdit olduğunu lisana getiren Şiddetli, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Konya Karapınar’da gerçekleştirilen ekolojik araştırma çalışmalarında, düzlük bozkır ve zirvelik olmak üzere 15 farklı alanda yaklaşık olarak 350 birey Anadolu yersincabının varlığı tespit edildi. Anadolu yersincabınınsoy devamlılığı,insan kaynaklı nedenlerle hayat alanlarının tahrip edilmesi, bozulması ve parçalanması sonucundacidditehlike altında. Anadolu yersincapları, bulundukları alandaki ekosistemin doğallığının, olgunluğunun, zenginliğinin ve sağlıklı işleyişinin göstergesi olan bayrak tiplerden biri. Bitki popülasyonunu istikrarda tutuyor ve toprağın havalanmasını sağlıyorlar. Gömdükleri kabuklu yiyeceklerle yörenin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor ve bu sayede daha uygun bir toprak yapısının oluşmasını sağlıyorlar. Bu açılardan bakıldığında ekolojik istikrarın sağlanmasında hayli kıymetli bir role sahip olan bu çeşidin korunması hayati bir problem. Karapınar, Anadolu yersincaplarının dünyada ağır olarak varlık gösterdiği az sayıda bölgeden biri. Projemizle bölgede yaşayan insanlara, Anadolu yersincaplarının burada olmasını bir baht ve fırsat olarak gördürecek bir şuur aşılamayı hedefliyoruz. Böylelikle cinsin, ülkenin korunması gereken doğal bir varlığı olarak değerlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Çeşitli yapılaşmaların, yol çalışmalarının, ağaçlandırmaların ve ziraî faaliyetlerin, çeşidin varlığını gözetecek formda yürütülmesi için teklifler oluşturuyoruz. Ayrıyeten cinse yönelik öbür tehditlerin önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz.”

Küme şirketleri biyoçeşitliliğin korunması için çabalıyor

Anadolu Kümesi şirketleri de faaliyet alanlarında biyoçeşitliliğin korunması, zenginleştirilmesi ve hayat alanlarının geliştirilmesi için ağır çalışmalar yürütüyor. Migros; onarıcı, sürdürülebilir ve izlenebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uygun Tarım Uygulamaları’nın hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında faal rol oynadı. Bununla birlikte, yok olma tehlikesindeki tohumların korunması, yeni kuşaklara ulaştırılması ve eser çeşitliliğinin artırılması için Anadolu Lezzetleri projesini yürütüyor ve Mirasımız Lokal Tohumlar projesine takviye veriyor. Migros birebir vakitte, sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitliliğin canlanması ve korunması için bedel zincirlerinde dönüşüm yapmayı hedefleyen One Planet Business for Biodiversity (OP2B) koalisyonuna üye 21 şirket ortasında ve Türkiye’den tek temsilci olarak çalışmalarına etkin iştirak sağlıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, etraf dostu servis sunum materyalleri ve ambalajlar üzere bahislerde girişimcilik ekosistemi, üniversiteler, STK’lar ve sağlayacılarla kapsamlı çalışmalar yürüten Anadolu Efes, “Doğayı Koru” projesi ile de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Çalışma kapsamında Kazakistan tabiatının simgesi olan bozkır kartalları, Sunkar Kuş Bakım Merkezi iş birliği ile yetiştirildi. 25 bozkır kartalının Almaty bölgesinde tabiatla buluşmasının akabinde kartal sayısı bölgede dört kat artış gösterdi. Elde edilen muvaffakiyet üzerine projenin ulusal düzeye genişletilmesi planlanıyor. Anadolu Etap, çiftlikleri civarındaki çınar ağaçları ile Truva meşelerini koruyor, tıpkı vakitte çiftliklerindeki yüzden fazla kuş yuvası ve kurduğu dört binden fazla arı kovanıyla doğal yaşama katkı sağlıyor. Ayrıyeten, kimi Anadolu Kümesi şirketleri biyoçeşitliliğin korunmasına değerli katkı sağlayan ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı